Internationellt samarbete för att rädda monarkfjärilarna

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Jämfört med 1980-talet har antalet monarkfjärilar i världen minskat med i snitt hela 80 procent. Vissa populationer har drabbats ännu hårdare och 2020 var ett rekorddåligt år för fjärilarna. Nu gör ideellt arbetande naturvänner vad de kan för att fjärilarna ska överleva.

Anledningarna till att monarkfjärilarna minskat så kraftigt är flera. Det beror delvis på att deras larver är beroende av sidenörter och att dessa växter minskat kraftigt sedan jordbrukare börjat använda bekämpningsmedlet roundup, som innehåller glyfosat. Sidenörter växer ofta i närheten av odlingar, men dör av roundup. Växterna klipps också ner vid vägkanter, i trädgårdar eller vid köpcentrum innan de gått i blom.

Monarkfjärilarna drabbas även av klimatförändringarna i form av torka, stormar och kraftiga väderväxlingar som rubbar deras långa flytt mellan Nord- och Sydamerika. Dessutom påverkas de negativt av skogsavverkning i Mexiko.

Naturvänner engagerar sig

Det har startats en rörelse i USA bland allmänheten och naturorganisationer att plantera miljontals sidenörter för att gynna monarkfjärilarna. Deras larver lever enbart på sidenörtsväxter och fjärilens överlevnad är därmed helt beroende av växten.

Dessutom arrangeras årligen en internationell övervakning av monarkfjärilar i Kanada, USA och Mexiko. ”International Monarch Monitoring Blitz” pågår just nu och avslutas den 1 augusti och intresset för att hjälpa till har ökat de senaste åren. I dagsläget är tusentals människor engagerade med att räkna monarkfjärilar och sidenörter.

– Att samla in data över lång tid är avgörande för att kunna göra en trendanalys. Det är därför viktigt att vi fortsätter dokumentera monarkernas sommarpopulation varje år för att bättre förstå hur och varför det varierar över tid, säger Nancy Sheehan, vid UW-Madison Arboretum.

Förhoppningsvis visar årets räkning åtminstone ett bättre resultat än i fjol, som var det sämsta hittills. Som synes av följande diagram från Xerxes Society for Invertebrate Conservation är utvecklingen riktigt allvarlig.

LÄS ÄVEN:
Monarkfjärilarnas kollaps – rekorddåligt 2020
90% färre monarkfjärilar – nu ska träd flyttas i anpassning till klimatförändringar
Mångmiljonsatsning på att rädda hotade monarken

Källa: CBC och Commission for Environmental Cooperation