Gå till innehållet

Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

Humla. Foto: Erik Hansson

I en ny studie som publicerats i PLOS One har insekter samlats in vid 1500 tillfällen sedan 1989 från 63 naturreservat runt om i Tyskland. Resultaten är nedslående – mer än tre fjärdedelar av insekterna har försvunnit på 25 år och det riskerar att ha stor påverkan på allt liv på jorden.

– Insekter utgör två tredjedelar av allt liv på jorden, men det har skett någon sorts skrämmande minskning. Vi verkar göra stora delar av landskapet obeboeligt för nästan alla former av liv och är på väg mot en ekologisk världskatastrof. Om vi förlorar insekterna kommer allt kollapsa, säger professor Dave Goulson vid Sussex University i Storbritannien som var en del av teamet bakom studien.

Ännu mer oroväckande är att alla insamlingar skett i skyddade områden. Hur illa är det då i områden som inte är skyddade?

LÄS ÄVEN: • Blir det allt färre insekter i världen? I sådana fall – varför?

Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att vi människor förstört stora naturområden och att vi använder bekämpningsmedel mot insekter i så stor utsträckning, men de är inte helt på det klara med sina slutsatser än. Det moderna jordbrukets utbredning är dock en trolig förklaring som forskarna tar upp. Det rymmer mindre föda åt insekterna och innehåller dessutom mer kemiska bekämpningsmedel.

Det är också vad Ulf Gärdenfors, professor vid SLU och ställföreträdande chef för Artdatabanken, tror. Han kommenterade en liknande rapport om minskande insekter våren 2017 och sa då:
– Så länge vi omvandlar och fragmenterar landskapet så förloras livsmiljöer för insekter. Minskande livsutrymme leder till minskande populationer.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

För att samla in insekter har så kallade malaise-fällor använts och både specifika arter och den totala mängden insekter i ren vikt mättes. I snitt minskade biomassan insekter med hela 76 procent på 27 år och under sommaren, när insekterna är som flest, var minskningen ännu större – 82 procent. Det kan få stor påverkan på hela ekosystem och hela världen när viktiga pollinatörer minskar så kraftigt i antal och när föda åt så många andra djur försvinner. Dessutom har insekter en viktig uppgift som naturens städare när de tar hand om döda djur och annat som kan sprida smittor.

LÄS ÄVEN: • Ännu en studie: Bidödande bekämpningsmedel drabbar fåglar

Källor: The Guardian och PLOS One

Mer att läsa