Gå till innehållet

Insatser för att rädda Skånes allt färre berguvar

I år har troligen bara fem par berguv fått ungar i Skåne.

Vid den här tiden på året har några av berguvarnas ungar lämnat boet, men är fortfarande beroende av föräldrarna för att få i sig tillräckligt med mat. Numera är fågeln också beroende av insatser för att klara sig i Skåne. Så har det inte alltid varit. På 1800-talet var berguven en regelbunden häckfågel i Skåne, men populationen minskade kraftigt i början av 1900-talet på grund av förföljelse och miljögifter. 1939 dog berguven ut som häckfågel i Skåne, men under 1980-talet startade Projekt Berguv Skåne, där Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) arbetar tillsammans med andra aktörer för att föda upp, släppa ut, skydda och övervaka berguvar i Skåne.

I år konstaterades 15 revir, varav fem har häckningar med ungar. 2021 hittades 17 revir med tre lyckade häckningar och 2020 gjordes en omfattande inventering som hittade 24 revir. Det kan låta som att antalet berguvar är relativt stabilt, men i själva verket minskar det eftersom många berguvar dödas varje år. Under perioden oktober 2020 och maj 2021 hittades exempelvis fem döda berguvar i Skåne, tre av dem dog av fågelinfluensan och en konstaterades dödad av el.

– Antalet har minskat för att dödligheten är för hög. Delvis på grund av elstolpar, under vintern dog till exempel en 10-årig hanne som har producerat många ungar, honan finns kvar men är ensam. Men fågelinfluensan har också drabbat berguven ganska hårt, säger Arne Hegemann, ordförande i SkOF och forskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

En av SkOF:s samarbetspartners i försöken att rädda berguven är energibolaget E.ON. Deras elstolpar är uppskattade sittplatser för berguvarna, men ibland kommer ugglorna åt ledningarna och kan då dödas. Nu isolerar företaget elstolparna för att det inte ska kunna ske. Men med tanke på att det för några år sedan fanns fler än 11 000 jordade elstolpar i Skåne, som är extra farliga för berguvarna, samt totalt 110 000 stolpar i de lokala elnäten, är “eldöd troligtvis det största hotet mot berguvar och begränsar dess population”, skriver SkOF.

Läs även

Guide till ugglor och uggle­lyssning
Fågelinfluensan sprider sig snabbt bland vilda fåglar
Biologisk mångfald kartläggs i berguvars spybollar
Skarvätande berguvar misslyckades med häckning – kan ha störts av skyddsjakt

Källor: Eon

Läs mer

Mer att läsa