Gå till innehållet

Biologisk mångfald kartläggs i berguvars spybollar

Berguv i hägn. Foto: Erik Hansson

Genom att undersöka spybollar från berguv har forskare kunnat upptäcka nya bestånd av sällsynta gräshoppor och därmed lämpliga naturområden som är i behov av skydd.

Studien, som publicerats i magasinet Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, har gått igenom spillning från berguvar i 53 revir i sydöstra Bulgarien och upptäckte bland annat den hotade vårtbitaren Bradyporus macrogaster och två andra vårtbitare på nya platser som tidigare var okända. Därmed kunde även områden med hög biologisk mångfald och i behov av skydd identifieras.

Vårtbitaren Bardyporus dasypus. Foto: Zyoute – Own work, CC BY-SA 4.0,

Forskarna anser att det är viktiga fynd eftersom det lever väldigt många vårtbitare, gräshoppor och andra hopprätvingar på Balkanhalvön. Det är över huvud taget ett område med hög biologisk mångfald, men här finns också många hotade arter som behöver mer skyddad natur.

Under arbetet upptäckte forskarna också att det som är berguvens huvudsakliga byten, gnagare och fåglar i storleken mellan 0,2 och 1,9 kg, har minskat i antal och att det är därför ugglorna nu äter allt fler hopprätvingar. Berguvarnas spybollar ger därmed många ledtrådar om naturen i reviret.

Källor: Pensoft och “Orthopterans (Insecta: Orthoptera) of conservation value in the Eurasian Eagle Owl Bubo bubo food in Bulgaria

Mer att läsa