Gå till innehållet

Fågelinfluensan sprider sig snabbt bland vilda fåglar

Vilande knölsvan. Foto: Erik Hansson

Fågelinfluensan har de senaste månaderna spridit sig snabbt i fabriker med ägg-, kyckling- och kalkonköttsproduktion. Hundratusentals fåglar har hittills avlivats. Nu hittas allt fler fall även hos vilda fåglar.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som rapporterar om en kraftig ökning av antalet smittade vilda fåglar. Framför allt i södra Sverige; Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, Södermanland, Stockholm och Uppsala. En majoritet av rapporterna rör fynd av sjuka eller döda svanar, men även gäss, änder och rovfåglar.

Hittills i år har fem berguvar i Sverige dött i fågelinfluensan.

− Med tanke på hur många berguvar vi har i landet så är det förhållandevis höga siffror. Men vi får ju bara ett litet axplock utifrån vad människor hittar och skickar in, säger Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär på SVA, till Sveriges natur.

Sprids norrut
I Tyskland har 15 000 vilda fåglar hittats döda enbart längs en kustremsa och smittan sprids nu norrut i takt med att flyttfåglarna anländer.

– Risken att smitta sprids från vilda fåglar via miljön till fjäderfä är fortsatt hög och vi ser att riskerna ökar längre norrut i landet. Flyttfåglar rör sig just nu från övervintringsområden till häckningsområden, och att sjukdomen nu breder ut sig norrut var förväntat, säger Maria Nöremark, tf. bitr. statsepizootolog.

Antal smittade säger inte mycket
Hittills under den här influensasäsongen har 41 vilda fåglar konstaterats smittade, men antalet smittade fåglar säger inte så mycket. SVA tar inte prover på alla fåglar som skickas in. Det beror på var fyndet gjorts, vilken art det rör sig om och om det redan finns positiva svar från det området.

– Att undersöka ytterligare en fågel från ett område där man vet att smitta förekommer ger inte SVA ny information, däremot är vi intresserade av att veta om fåglar fortsätter att dö och när det gått en tid kan vi också ta in fler fåglar för undersökning för att bekräfta om smittan fortfarande finns kvar i området. Med detta vill vi poängtera att vi är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar med viktig information – även om varje enskild fågel inte blir undersökt, säger Maria Nöremark.

SVA uppmanar till fortsatta rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar via rapporteravilt.sva.se. Det hjälper dem att bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner.

Att den här fågelinfluensan ska spridas till människor anses inte trolig, enligt SVA.

Källor: SVA, Sveriges natur och Expressen

Mer att läsa