Gå till innehållet

Humlor allt värre drabbade av överhettning

Värmestress blir ett allt vanligare problem för humlor i deras bon. De har en optimal, global temperatur som allt oftare överskrids.

Humlor är kända för att vara bland de tidigaste insekterna på våren. Deras pälsliknande behåring gör att de klarar relativt låga temperaturer och kan vara ute och flyga även kalla vårdagar. Men “pälsen” har en nackdel – det kan också bli alldeles för varmt under varma dagar. Åtskilliga studier har visat att humlor påverkas negativt av ett varmare klimat. Exempelvis i form av att alpina humlor kan slås ut av klimatförändringar att humlor i Europa drabbats av ett “massivt försvinnande” och att klimat­förändringarna gör humlor i osynk med vårblommor.

Global, optimal temperatur i humlebon

Nu har en ny studie undersökt lite mer exakt vad minskningen kan bero på. Forskarna fann att värmestress i humlornas bon kan spela en nyckelroll i nedgången. Detta eftersom humlor gärna vill har ungefär 28-32°C i sina bon oavsett art och oavsett om det är högarktiska området eller tropiska miljöer. Vid en viss temperatur minskar humlornas aktiviter och blir det för varmt kan de dö. Humlorna kan flaxa med sina vingar för att sänka temperaturen i boet, men de klarar inte vilka värmeböljor som helst och i takt med att den globala uppvärmningen fortskrider kommer de få det allt svårare. Vid temperaturer över 36 °C i bona får de flesta humlor det svårt att överleva. Det optimala är mellan 28 och 32 °C.

Humleexperten Dave Goulson, professor i biologi vid University of Sussex, var inte involverad i forskningen, men kommenterar resultaten i The Guardian. Han anser att resultaten i artikeln är “riktigt deprimerande”.

– Storbritannien kan förlora ungefär hälften av våra humlearter under de kommande åren, beroende på klimatförändringarnas takt. Det är lite hjärtskärande att tänka på att många kan försvinna, säger han.

Förutom alltför höga temperaturer har humlor även drabbats av förlust av livsmiljöer. Bland annat till följd av allt större och industrialiserade jordbruk där samma gröda odlas över enorma ytor och där det används bekämpningsmedel som visat sig drabba humlor och andra vildbin.

Hjälp humlor i trädgården

Om du vill hjälpa humlor i din trädgård så se till att de har gott om lämpliga växter. Olika arter bygger sina bon på olika platser, men se till att det finns gott om skrymslen och vrår. Exempelvis stenrösen, gamla musbon, fågelholkar, gamla träd med håligheter och snår och grästuvor. Om du ser humlor flyga upp från marken i din trädgård – klipp inte gräset och gå helst inte där. Många humlor har sina bon i marken.

Källor: Frontiers in Bee Science och The Guardian

Mer att läsa