Gå till innehållet

Havsnivån stiger tre gånger snabbare än under 1900-talet och takten ökar

Ännu en ny studie, den här gången från forskare i Tyskland, Spanien, Frankrike, Norge och Nederländerna, har kommit fram till att havsnivån i världen höjs betydligt snabbare än under 1900-talet. Dessutom ökar takten.

Före 1990 höjdes haven ungefär 1,1 millimeter per år. Mellan 1993 och 2012 har dock snittet varit 3,1 millimeter. Anledningen är att havsnnivåökningen förr berodde på smältande landbaserade glaciärer och allt varmare hav, men nu under 2000-talet sker en kraftig ökning på grund av smältande isar på Grönland och Antarktis. Dessutom har en tidigare studie visat att Nordpolen kommer vara isfritt om sommaren redan 2030.

Att mäta havsnivåhöjningen världen över är inte enkelt eftersom det beror mycket på lokala variationer, samt landhöjning i vissa områden, men forskarna som studerar fenomenet är relativt överens om den övergripande bilden, men kan ha olika åsikter om detaljerna, skriver The Independent.

I Sverige är det dock ännu mer alarmerande. De senaste 20 åren har havsnivåhöjningen här varit 4,1 mm per år. Eftersom dock landet samtidigt höjs i framför allt landets östra och nordöstra delar är det dock framför allt de södraste delarna av landet som kommer drabbas här.

LÄS ÄVEN: • Havsnivån stiger snabbare än beräknat enligt ännu en studie

De senaste fem åren finns det tecken på att havsnivån höjs snabbare än 3,1 millimeter, men det kan också bero på naturliga variationer säger en av huvudforskarna bakom studien.

Även om havsnivån kommer fortsätta höjas vad vi än gör så kan vi enligt forskarna begränsa hur mycket det höjs. Framför allt baserat på hur snabbt mänsklighetens utsläpp av växthusgaser bromsas och istället minskar.

Källa: Independent

 

Mer att läsa