Gå till innehållet

Hård kritik mot regeringens stöd till Cementa – “bryter mot grundlagen”

Regeringen meddelade under tisdagen 21 september att de vill ge Cementa undantag från lagen så att bolaget kan fortsätta bryta en begränsad mängd kalk på Gotland i åtta månader till. Beslutet får hård kritik både från Greenpeace och Lagrådet.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) motiverar beslutet så här på en pressträdff:

– Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp. Brister i cementförsörjningen riskerar att skapa svallvågor i flera samhällssektorer. Ett driftstopp skulle därför riskera drabba verksamheter och leda till att hundratusentals varsel läggs och att enskilda medborgare drabbas.

Enligt forskare som SVT pratat med beräknas anläggningen i Slite stå för ungefär 65 procent av den cement som används i landet. Ett produktionsstopp skulle få stora effekter för Sveriges gruvdrift, bygg- och infrastrukturprojekt. Greenpeace menar att det snarare rör sig om under 50 procent som anläggningen i Slite står för.

I riksdagen får regeringen stöd för sitt förslag att låta Cementa fortsätta med kalkbrytningen, trots avslag i Mark- och miljööverdomstolen.

Kritik från Lagrådet och Greenpeace

Men beslutet att kringgå lagen har fått hård kritik. Lagrådet, den myndighet som granskar regeringens lagförslag innan de lämnas till riksdagen, ansåg att förslaget hade flera brister på hur lagförslag ska arbetas fram och att det kan “skada tilltron till rättssystemet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag“.

Greenpeace är inte nådiga i sin kritik mot regeringens agerande:

– Regeringen gör ett hattrick i grundlagsbrott. Genom beslutet lyckas regeringen bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet samt kravet på opartiska och objektiva beslutsunderlag, kommenterar Carl Schlyter, organisationens kampanjledare för klimat och systemförändring.

Greenpeace menar i sitt remissyttrande att Cementa med sin dominerande ställning i branschen medvetet försatt sig och Sverige i en situation som skapar oro hos sina egna anställda och i andra branscher. Att regeringen nu går på Cementas linje ser Greenpeace som ett “extremt farligt prejudikat om stora dominerande aktörer lär sig att genom egen oaktsamhet och försummelse i kraft av sin dominerande ställning kan pressa regeringen till beslut som försvagar miljöskyddet och försenar omställningen av Sverige”.

– Det här är ett allvarligt hot mot rättsväsendet och vår demokratiska ordning. Vad händer när kärnkraftsindustrin inte når sina säkerhetskrav, eller kemiindustrin inte når sina miljökrav? Beslutet innebär att regeringen ger de största företag en signal om att de inte behöver ta miljölagarna på allvar, att de ändå får undantag när de gör fel, säger Carl Schlyter på Greenpeace.

Källor: SVT, Greenpeace och Ekot

Mer att läsa