Hälften av världens träd har avverkats

Skog utanför Vancouver. Foto: Erik Hansson

Skog utanför Vancouver. Foto: Erik Hansson

Sedan början av människans civilisation har 46 procent av världens alla träd försvunnit, enligt en ny studie. Författarna har räknat ut att det finns ungefär 3 040 miljarder träd kvar på jorden idag, men varje år minskar antalet med 10 miljarder på grund av människans skogsskövling.

Rapporten publiceras i tidningen Nature och har använt sig av 429 775 markmätningar av trädensitet från varje kontinent på jorden (förutom Antarktis). Dessa uppgifter har kombinerats med satellitdata, topografi och mänsklig landanvändning för att få fram en realistisk metod för att räkna ut hur många träd som finns i världen.

Summan 3,04 biljoner är glädjande nog sju gånger fler än tidigare uträkningar, men antalet träd minskar snabbt. Det huggs årligen ned 15,3 miljarder träd i världen. En del nya träd växer upp varje år, men nettoförlusten av träd för jorden är 10 miljarder träd per år.

– Jag hade inte väntat mig att mänsklig aktivitet skulle vara den starkaste faktorn för trädtäthet inom alla biotoper. Vi har nästan halverat antalet träd på planeten och vi har sett vilka effekter det får på klimatet och människans hälsa. Den här studien visar tydligt hur mycket ansträngning som behövs för att vi ska kunna återfå hälsosamma skogar i hela världen, sa studiens huvudförfattare Thomas Crowther till The Guardian.

Källor: Nature och The Guardian