Gå till innehållet

Gynnsam relation mellan örnar och mjölkbönder

Historiskt har bönder haft en negativ inställning till rovfåglar som har påståtts ta boskap. Men numera uppskattar mjölkbönder i USA den vithövdade havsörnens ekosystemtjänster.

I en ny studie, publicerad i Ecosphere, har forskare undersökt mjölkbönders attityd till de allt vanligare vithövdade havsörnarna i Washington State. De fann att det numera existerar en “win-win”-situation för både örnar och bönder. Ingen av de 20 intervjuade mjölkbönderna upplevde att de hade någon konflikt med de vithövdade havsörnarna eller att de ville ha bort dem från sina jordbruk. 45 procent av de svarande såg tydliga ekosystemtjänster från örnarna och tog då bland annat upp att de städade bort kadaver, samt skrämde bort “skadedjur” som äter av odlingar – exempelvis gäss, gnagare, starar och duvor.

De här tjänsterna har ökat de senaste åren på grund av klimatförändringarna, enligt forskarna. Allt fler örnar söker sig till jordbrukslandskapet eftersom tillgången på deras tidigare så vanliga föda, laxar, minskat kraftigt de senaste 50 åren. Dessutom har örnarna ökat i antal när vissa bekämpningsmedel förbjudits, precis som skett i Sverige.

– Klimatförändringarna har ändrat lektiden för chumlax, vilket gör att den kommer tidigare på vintern. Nu leker laxen när den årliga översvämningen i Nooksack River är som störst. Fisken som leker och dör sveps bort av det höga vattnet i stället för att läggas på land där örnarna lätt kan komma åt dem, säger Ethan Duvall, doktorand vid Cornell Lab of Ornithology, som gjort studien tillsammans med forskare från University of Washington och Western University i Kanada.

Ethan Duvall berättar också att den här positiva interaktionen mellan jordbrukare och vithövdade havsörnar inte är norm i alla jordbrukslandskap, särskilt inte hos lantbrukare med frigående höns där örnarna kan hitta föda. Men att studien kanske kan öppna ögonen för att det kan finnas fördelar med att ha rovfåglar i närområdet.

– Den här studien ger mig hopp om att jordbrukare, viltförvaltare och naturvårdare i framtiden kan mötas och tänka ut hur man kan maximera fördelarna för människor och vilda djur i de områden som de delar, säger han.

Ett enkelt sätt att gynna rovfåglar nära odlingar är att se till att gamla, höga träd får stå kvar så att fåglarna har någonstans att sitta och spana efter byten, samt lämpliga platser att bygga bon i.

Läs även

Havsörnar utplånar stora kolonier med skarvar
Norska havsörnar sprids i Europa
• Se skillnad på havsörn och kungsörn
Sveriges rovfåglars återkomst är bra exempel på lyckad naturvård
Naturfilm: Örn ger räv ofrivillig lufttur

Källor: Cornell Chronicle och Ecosphere

Mer att läsa