Gå till innehållet

Norska havsörnar sprids i Europa

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörnar från Trøndelag i Norge håller på att rädda eller återskapa populationerna av den stora rovfågeln på flera håll i Europa.

För 100-150 år sedan utrotade människor havsörnen från Irland. Men de senaste 14 åren har irländska myndigheter, Golden Eagle Trust i Irland, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) och Norsk institutt for naturforskning i Trondheim (NINA) jobbat för att bygga upp en ny population med örnar från Norge. 2012 sattes de första ungarna ut på Irland och sedan dess har en liten population på 8-10 par fått 30 ungar på vingarna. I fjol inleddes fas två med tio havsörnar (nio av dem överlevde) som följdes upp med 21 ungar i år.

En av havsörnarna som kläckts på Irland har nu fått tre ungar – den första irländska havsörnen som lyckats med häckningen på över 100 år.

– Bare ett av 100 häckningsförsök ger trillingar. Detta visar att föräldrarna från Trøndelag har det väldigt bra på Irland, säger forskaren Duncan Halley till NRK, som hoppas at havsörnarna kan bidra till biologisk mångfald, turism, ekonomi och lokalbefolkningen.

I fjol, under pandemins nedstängning, lockade en livekamera från en av havsörnshäckningarna på Irland storpublik.

Sprider sig i Europa

Irland är bara ett av flera länder som norska havsörnarna har etablerat sig i. I Skottland häckar idag 150 par havsörnar mycket tack vare de norska utsättningarna. Ungar från det projektet har nu satts ut i södra England och i oktober ska nio havsörnar släppas ut i Spanien där arten utrotades för 200 år sedan.

– Jag hade äran att släppa ut sex av dessa fantastiska djur förra året i Kerry och jag kan ärligt säga att se dem sväva i himlen på deras första irländska lufttur är ett minne jag kommer bära med mig hela livet. Jag skulle önska att alla på Irland fick chansen att observera denna tidigare utrotade art i sin naturliga miljö, säger den irländska riksdagsledamoten Malcolm Noonan till Irish Examiner.

En viktig del av havsörnsprojektet på Irland har också varit att etablera bra kontakter med lantbrukare och lokalbefolkningen. Även om havsörnarnas återkomst på många sätt är en succé så hotas fortfarande det lilla beståndet av illegal förgiftning och jakt, samt kollisioner med vindkraftverk.

Källor: NRK och Irish Examiner

Mer att läsa