Gå till innehållet

Guldschakal observerad i Norge

Guldschakal. Foto (i hägn): Digikerwin, CC BY-SA 2.0

Statens naturoppsyn (SNO) i Norge har bekräftat att landet haft besök av en guldschakal. Det är det nordligaste fyndet någonsin av den mindre släktingen till vargen, som därmed fortsätter expandera över världen.

2016 skrev vi om de första bilderna på guldschakal i Danmark och landets Naturvårdsverk menade då att guldschakal snart skulle vara etablerad i landet, 2019 sågs arten även i Finland och nu är det bekräftat att en individ setts i nordligaste Norge.

Fyndet är från en kamerafälla som tog bilderna i somras utanför Lakselv, nordost om treriksröset. Det tog tid innan Statens naturuppsyn kunde bekräfta vilken art det gällde och de försöker nu säkra DNA från individen.

Guldschakalens utbredningsområde. Bild: Jonathan Hornung, baserad på information från IUCN, CC BY-SA 3.0

Seniorrådgivaren Erik Lund vid Miljødirektoratet säger till NRK att det troligen rör sig om en ensam ung hane som gett sig ut på en lång vandring, vilket vargar gör. Eftersom det är en sydlig art, bilden är från i somras och den inte setts till sedan dess är det inte säkert att den observerade guldschakalen varit kvar i området sedan dess.

Naturlig expansion norrut
John Linnell, seniorforskare vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) berättar att guldschakalen förflyttar sig norrut helt naturligt och att det troligen snabbas på av klimatförändringarna.

– Det är inget tvivel om att detta är världens nordligaste fynd av guldschakal. Och den är långt från det närmaste, kända schakalbeståndet. Den närmaste andra individen man känner till befann sig i Oulu i Finland innan jul, säger han till NRK.

En del av europeisk fauna
I Norge diskuteras nu om guldschakalen ska ses som invasiv, en liknande debatt har rasat i Finland, men Riku Lumiaro, expert på rovdjur vid Finlands Naturskyddsförbund säger till Yle att guldschakalen har varit en del av Europas fauna i tusentals år och ”är lika mycket en europeisk art som älgen eller skogsharen”.

Guldschakalen anses ofarlig och är rädd för människor. Den äter framför allt insekter, gnagare, fåglar och groddjur.

Källor: NRK och Yle

Mer att läsa