Gå till innehållet

Gräsfjäril utvecklar färre prickar i värme

I takt med att jordens temperatur stiger kommer fjärilarna få allt färre fläckar.

Forskare vid University of Exeter har upptäckt att honor av slåttergräsfjäril utvecklar i snitt sex fläckar på sina bakvingar vid 11 °C, men bara tre vid 15 °C. I takt med att klimatförändringarna får värmen att stiga på jorden kommer världens slåttergräsfjärilar bli allt mindre fläckiga. De stora fläckarna på framvingarna (“ögonfläckarna”) utvecklas dock alltid – oavsett temperatur.

Richard ffrench-Constant vid Centre for Ecology and Conservation på Exeter förklarar vad fjärilens fläckar har för betydelse:

– Slåttergräsfjärilar har alltid stora ögonfläckar på framvingarna, förmodligen för att skrämma rovdjur. De har också mindre fläckar på bakvingarna, som förmodligen är användbara för kamouflage när fjärilen vilar. Våra resultat visar att färre av dessa bakvingefläckar förekommer när honorna upplever högre temperaturer under sitt puppstadium. Detta tyder på att fjärilarna anpassar sitt kamouflage baserat på förhållandena. Med färre fläckar kan de till exempel vara svårare att upptäcka på torrt, brunt gräs som är vanligare vid varmt väder. Vi observerade inte en lika stark effekt hos hanar, möjligen för att deras fläckar är viktiga för att locka till sig honor.

Ändrar utseende istället för att flytta norrut

Tidigare trodde man att slåttergräsfjärilen var ett exempel på “genetisk polymorfism” – att det existerar flera, olika genetiska former i en och samma population. Men den nya studien visar att variationen i ögonfläckarna orsakas av förmågan att reagera på förändrade temperaturer och att vi i framtiden troligen kommer se allt färre fläckiga slåttergräsfjärilar.

– Detta är en oväntad konsekvens av klimatförändringarna. Vi tenderar att tänka på arter som flyttar norrut, snarare än att ändra utseende, säger Richard ffrench-Constant.

Källor: Ecology and Evolution och University of Exeter

Mer att läsa