Goda nyheter för hotade sjökor – rekordantal i Florida

Lamantin. Foto: U.S. Department of the Interior via Wikimedia

Lamantin. En av tre manat-arter som ingår i ordningen sirendjur/sjökor. Foto: U.S. Department of the Interior via Wikimedia

När Florida Fish and Wildlife Conservation Commission nyligen genomförde en räkning av antalet lamantiner (en av tre manat-arter som ingår i ordningen sjökor eller sirendjur) utanför kusten kom de upp i minst 6250 stycken. Det är en fortsatt ökning från fjolårets rekord på 6063 individer. Det ökande antalet är goda nyheter för den hotade arten som nu ser ut att återhämta sig.

Lamantinerna utanför USA och i Mexikanska golfen har varit hotade länge, mycket på grund av kollisioner med båtar, att de fastnar i fiskenät och på grund av minskande livsmiljöer. Att de nu ökar i antal beror troligen på årtionde av bevarandearbete och naturvårdsinsatser från både myndigheter och organisationer. Det har bland annat införts lagar för att upprätta skyddade områden där lamantinerna slipper skadas eller dödas av båttrafik.

U.S. Fish and Wildlife Service (USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket) har på grund av den ökande populationen föreslagit att manaterna ska klassas om på rödlistan från ”hotad” till ”sårbar”.

Vissa intressen vill att det ska lättas på fiske- och båtrestriktioner i området och argumenterar då för att lamantinen inte behöver samma skydd längre. Naturvårdare menar dock att djuren fortfarande är känsliga för kollisioner med båtar, skador av fiskeutrustning, köldknäppar, vattenföroreningar och algblomning. US Fish and Wildlife Service har kommenterat förslaget med en nedklassificering på rödlistan med att de stora sävliga djuren inte skulle få mindre skydd på grund av det.

Lamantin tillhör familjen manater och är en mellan 400 och 1500 kilo tung växtätare som trivs bäst i grunda vatten.

Källa: National Geographic