Gå till innehållet

Glädjande många snöleoparder i Indien

I Indien har det nyligen genomförts en omfattande räkning av snöleoparder och det visade sig att det fanns fler än man trott.

Det är första gången som det gjorts en stor studie över hur många snöleoparder som finns i Indien. WWF i Indien har tidigare uppskattat antalet till mellan 400 och 700, men efter fem års dokumentation med kameror på över 2 000 visade det sig finnas 718 snöleoparder i landet.

– Siffrorna är otroligt glädjande och visar att naturvård lönar sig. WWF har länge satsat på att skydda snöleoparderna. Men hoten är många och arten är sårbar på grund av tjuvjakt och klimatförändringar. Därför är det så viktigt med inventeringar som ger nödvändig information för att säkra artens framtid, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF.

Totalt finns det sannolikt mellan 4000 och 6000 individer i tolv länder i Asien. De är inte så lätta att uppskatta till antalet eftersom de ofta lever i otillgängliga bergsområden i Centralasiens bergskedjor. Störst andelen finns troligen i Kina, men även Mongoliet har ungefär 1 000 snöleoparder.

Läs mer om snöleoparder

Snöleoparden har stora revir på flera hundra kvadratkilometer i bergsmiljöerna där den lever. Den blir 86-125 cm lång och väger mellan 35-52 kg. I sin jakt på exempelvis argalifår och stenbockar kan den ta stora språng på sex till 15 meter.

Källa: WWF

Mer att läsa