Gå till innehållet

Får snöleoparder allt mer konkurrens från tigrar och leoparder?

De tre stora kattdjuren tycks allt oftare röra sig i samma, höglänta områden.

I en artikel i Mongabay uttrycker forskare oro för att allt fler kattdjur trängs ihop i snöleopardens livsmiljöer i Himalaya.

Normalt sett har tigern setts som topprovdjuret i Nepals lågland, leoparder i de kuperade området lite längre norrut och att snöleoparderna håller sig i bergen i norr. Men studier har visat att tigrar och leoparder rör sig allt längre norrut på grund av mänskliga störningar och exploateringar, samt att klimatförändringarna påverkar deras livsmiljöer. De börjar då inkräkta på snöleopardens miljöer. Det har även visats av viltkameror (även kallade åtelkameror eller kamerafällor) på hög höjd. Tigrar har fotograferats på över 4 000 meters höjd och leoparder på upp till 5 400 meters höjd. Snöleoparder lever normalt sett framför allt på 3 000 till 5 000 meters höjd vilket innebär att de tre kattdjuren ibland rör sig i ungefär samma områden.

Med tanke på att tigrar är betydligt större så anser vissa forskare och experter att det finnas en risk att snöleoparderna kommer att trängas undan från sina livsmiljöer. Det har även visat sig att ett allt varmare klimat pressar snöleoparder allt högre upp på bergen. Med ökad konkurrens från andra rovdjur skulle situationen kunna bli svår för det berglevande kattdjuret.

Kanchan Thapa, bevarandebiolog hos WWF, säger dock till Mongabay att han inte är så oroad över att tigrar kommer utgöra något större problem för snöleoparderna eftersom det ofta är unga tigrar som vandrar uppåt bergen när de utforskar lämpliga livsmiljöer. Gräsmarkerna i söder kommer fortsätta vara tigrarnas huvudområde.

Örjan Johansson, vid institutionen för ekologi, har länge forskat på snöleoparder. Han tycker att den förklaringen låter mycket rimlig. Men säger samtidigt att vi inte riktigt vet hur det ligger till med konkurrensen mellan de stora kattdjuren.

– Jag skulle tro att det har funnits tigrar och leoparder i bergen tidigare också men vi upptäcker dem mycket lättare nu, till exempel med hjälp av viltkamerorna som används för inventeringar.

Han tror inte att den ökade konkurrensen har så mycket med ett varmare klimat att göra, utan snarare att det kan finnas skillnader i vilka miljöer kattdjuren väljer att jaga i. Det är väldigt brant där snöleoparder lever. Tigrar och leoparder är utvecklade för att jaga i tätare vegetation och de kommer att få svårt att fånga byten i de branta sluttningarna i Himalaya.

– Snöleoparderna har ganska låg tyngdpunkt, stora tassar för bra grepp och väldigt lång svans för att balansera. Jag tror att en leopard eller tiger skulle ha väldigt svårt att jaga i de brantare delarna av bergen, alltså högre upp, säger Örjan Johansson.

Läs även

Källa: Mongabay

Mer att läsa