Gå till innehållet

Genomgång av över 22 000 växtarter i Afrika – en av tre kan vara hotade

Ngorongoro Tanzania afrika

Ngorongoro i Tanzania. Foto: William Warby from London, England – In the Ngorongoro Crater, CC BY 2.0, Länk

Framtiden ser inte så ljus ut för den afrikanska floran. Enligt en ny stor genomgång av världsdelens arter är 17 procent av dem hotade, 14 procent “potentiellt hotade” och ytterligare 38 procent är så sällsynta att de inom kort kan anses hotade.

Forskarna gick igenom över 22 000 växtarter i Afrika och använde en algoritm som tog hänsyn till hur stor populationen är och hur växternas livsmiljöer minskar.

– Våra resultat betonar den höga utrotningsrisken för den tropiska afrikanska floran. En tredjedel av arterna är potentiellt hotade av utrotning, och ytterligare en tredjedel av arterna är troligen sällsynta och potentiellt hotade inom en snar framtid, skriver forskarna i Science Advances.

Det är fyra regioner som står för högst andel, minst 40 procent, av de potentiellt hotade arterna: Etiopien, Västafrika, centrala Tanzania och södra Demokratiska Republiken Kongo. De största hoten är skogsavverkning, gruvindustrier och jordbruk.

Studien är inte den enda som målar upp en mörk bild för många växtarter runt om i världen. Tidigare i år kom en rapport om att artutrotningen av växter är kraftigt underskattad och 2016 kom en studie som visade att en av fem växter riskerar utrotning när jord- och skogsbruk expanderar.

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) säger till Guardian att den nya studien är välkommen, men att slutsatsen om att en tredjedel av arterna kan vara hotade är “alarmistisk” och att det krävs mer lokala studier för att veta säkert.

Läs även:
Artutrotningen av växter kraftigt underskattad
En av fem växter riskerar utrotning när jord- och skogsbruk expanderar

Källor: The Guardian och Science Advances

Mer att läsa