Försvarsmakten: Skjut svanar – kan vara maskerade dykare

Knölsvan (eller agent?!). Foto: Marie Gillander

Magasinet Filter har fått tag på ett dokument från 1984, under pågående ubåtsjakt i Karlskrona 1984. Den så kallade svanordern i dokumentet innebar att alla svanar som närmade sig skyddsobjekt skulle skjutas.

Dokumentet ska komma från en visselblåsare med ett förflutet inom marinen och finns publicerat på Filters webbplats. I ordern står det att det upptäckts svanar som simmade nattetid. Det ansågs av Försvarsmakten vara ett ovanligt beteende och bedömdes istället vara spioner.

– Det torde vara ovanligt att ensam svan förflyttar sig nattetid. En del av dessa svanar torde vara maskerade dykare. Rekommendation, alla svanar som närmar sig skyddsföremål skall beskjutas, skriver Försvarsmakten i orden.

Filter har i artiklar och boken ”Ryssen kommer” skrivit om ”vad ryssarna gjort mot oss förr och nu — men framför allt vad de bevisligen inte har gjort och gör”.

– Ordern säger väldigt mycket om tidsandan och om hur människor kan ryckas med. Vi är egentligen ganska lika och under vissa förhållanden kan alla människor få väldigt konstiga idéer, säger Mattias Göransson, på Filter till P4 Blekinge.

En tidigare försvarsanställd, som hörde av sig till P4 Blekinge, bekräftar att svanordern existerade, men att den gavs sent på kvällen och togs tillbaka av en högre chef redan morgonen efter.

Källa: Filter och P4 Blekinge