Gå till innehållet

Första fjälluggle-häckningen i Skandinavien på åtta år

I Norge har det upptäckts en fjällugglehäckning i år. Det är tyvärr något av en sensation numera i klimatförändringarnas fjällvärld.

Det är Birdlife Norge som gått ut med information om häckningen i norra delarna av Norge. Sammanlagt två ungar hittades i närheten av boet och fyndet är väldigt ovanligt numera.

Tidigare har det registrerats fjällugglehäckningar i Norge 2007, 2011 och 2015, men ingen sedan dess. 2019 såg ut att bli ett bra häckningsår med mängder av fjällämlar i fjällen, men sedan kom en tidig snösmältning med regn på vintern. Detta följdes av en period med kyla och bildade ett hårt lager med is mot marken som gör att varken lämlar eller renar kan komma åt föda på marken. När lämlarna inte kan hitta mat kan de inte heller föröka sig i så stora antal och då hittar inte heller fjällugglorna och andra rovdjur tillräckligt med mat. Med allt vanligare värmeperioder under vintern blir det svårare för lämlarna och därmed för alla rovdjur som är beroende av dem.

– Klimatförändringarna börjar verkligen slå till med full effekt under vintern, skriver Birdlife Norge.

Enligt Niklas Aronsson, redaktör på Vår Fågelvärld, är häckningen även den första kända i Fennoskandinavien (Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland) sedan 2015. 2015 var å andra sidan det bästa häckningsåret i Sverige på 37 år.

Läs även

Första fynden av fjällugglor i Spanien
Trots förhoppningar verkar inga fjällugglor häcka i Sverige 2019
Vad äter fjällugglorna på Island där det inte finns lämlar?

Källa: Birdlife Norge

Mer att läsa