Gå till innehållet

Förbättringar av små grönområden ger stor effekt

Den biologiska mångfalden kan öka markant i städer även med små insatser i mindre grönområden.

Forskare vid University of Melbourne undersökte under fyra år en liten grönyta på 195 kvadratmeter i Melbourne i Australien. Platsen ligger omgiven av hårdgjorda ytor intill en stor väg och flera flervåningshus.

Studien inleddes med en inventering av de växter och insekter som kunde hittas på ytan. Då, 2016, fanns i den lilla parken enbart en gräsmatta och två träd av arten Corymbia maculata. Därefter gjordes en insats där 80 procent av området rensades från ogräs, ny jord tillfördes och tolv inhemska växtarter, som även finns vilt i Australien, planterades. Dessa arter krävde varken bevattning eller gödsling. Främmande ogräs rensades bort, men inhemska växtarter som etablerade sig spontant på platsen fick vara kvar under studietiden.

Ett, två och tre år efter insatserna gjordes inventeringar av småkrypslivet. Sammanlagt hittades 94 insektsarter varav 91 var inhemska i landet. Bland de främmande arterna kan nämnas två i Sverige vanliga arter; honungsbi (Apis mellifera) och tysk geting (Vespula germanica).

Forskarna fann att de planterade inhemska arterna skapat livsmiljöer åt ungefär 5 gånger så många insektsarter bara ett år efter åtgärderna. Tre år senare var det mer än 7 gånger så många insektsarter.

– I den här studien ger vi robusta empiriska bevis för att ökad grönska i städer ger ekologiska förbättringar. Vi visar hur en liten grön åtgärd som genomfördes i ett tätbebyggt område ledde till stora positiva förändringar i artrikedomen, skriver forskarna i sin slutsats.

Forskarna valde att plantera inhemska växtarter eftersom det finns flera studier som visar att det är effektivare för den biologiska mångfalden än att välja främmande växtarter.

Läs även

Exotiska träd försvårar för stadslevande fåglar
• Gräsmattor kan enkelt göras om till kolsänkor
Importerade träd dåliga för städers insektsliv
Städer viktig miljö för mångfald av vildbin
Stadsnära grönområden behöver vara vilda

Källa: Ecological Solutions and Evidence

Mer att läsa