Gå till innehållet

Stadsnära grönområden behöver vara vilda

Natur med biologisk mångfald är viktig för människors välbefinnande. Foto: Erik Hansson

Att ha grönområden nära bostaden gör att människor mår bättre. I en ny studie visas att fördelarna för oss människor ökar om det är ett grönområde som ger en känsla av vild natur.

Vi människor mår bra av att vistas i och bo nära naturen. Det har en lång rad studier visat. Minst två timmar i naturen per vecka är till exempel avgörande för att må bra, men redan efter 20 minuter uppmäts signifikant minskade stressnivåer. Svenska forskare har slagit fast att vi behöver närhet till natur för att må bra, med fåglar och träd vid hemmet minskar stress, depression och ångest och naturen hjälper mot utbrändhet. För att bara nämna några exempel.

Den nya studien om vilken sorts närnatur som ger störst fördelar för vår hälsa och vårt välmående är gjord av University of Washington och publicerad i Frontiers in Sustainable Cities.

– Det framgick av våra resultat att olika typer av natur kan ha olika effekter på människor. De vildare områdena i en stadspark verkar ge fler fördelar för människor – och deras mest meningsfulla interaktioner berodde på de relativt vilda egenskaperna i området, säger rapportens huvudförfattaren Elizabeth Lev.

Studien är baserad på 320 intervjuer med besökare i en park. Efter att ha kodat och delat upp deras svar i olika egenskaper hos grönområdet kunde forskarna identifiera att vild natur var väldigt viktigt för besökarna. Med “vild” menades exempelvis relativt orörd mark, varierad natur med hög biologisk mångfald, stora öppna områden, gamla träd och frånvaro av civilisation. Dessa faktorer var viktiga för i stort sett alla tillfrågade och så gott som alla nämnde också naturupplevelser som att se fåglar som viktiga.

Läs även:
Skogspromenad vanligaste friluftsaktiviten, men många upplever brist på lämpliga områden
• Därför är naturvistelse bra mot flera sjukdomar
Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre
Skog har ”förvånansvärd” inverkan på mentalt välmående
Forskare: Så ser återhämtningsskog ut

Källor: University of Washington och Frontiers in Sustainable Cities

Mer att läsa