Flodkräftan nästan helt försvunnen från svenska vatten

Flodkräfta. Foto: Dragon187, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15700729

Flodkräfta. Foto: Dragon187, CC BY-SA 3.0.

Den svenska flodkräftan är klassad som akut hotad och har de senaste 100 åren försvunnit från 97 procent av de svenska sjöarna och vattendragen.

Anledningen är framför allt den olagliga utsättningen av signalkräfta. Många tror att signalkräftor ger bättre fiske än flodkräftan, men det finns inget belägg för det. Enligt Länsstyrelsen i Blekinge är båda arterna lika snabbväxande och bildar lika täta bestånd.

När signalkräftor introduceras till nya vattendrag slås istället flodkräftor ut, ofta för att de smittas med kräftpest från signalkräftorna. Flodkräftor har ingen motståndskraft alls mot kräftpest och i vatten där signalkräftan introducerats kan inte flodkräftor återhämta sig inom överskådlig framtid. 

– Det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. De olagliga utsättningarna av signalkräfta måste stoppas nu, annars är den svenska flodkräftan snart ett minne blott vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, skriver Länsstyrelsen i Blekinge.

För att rädda arten jobbar länsstyrelsen med att kalka sjöar och vattendrag där flodkräftan finns, sprida information och genom att övervaka och sätta ut flodkräftor i lämpliga vatten.

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge