Fladdermöss överger upplysta kyrkor – ett seriöst hot

Upplyst kyrka. Foto: Maths Nilsson 

Ny forskning vid 110 kyrkor i sydvästra Sverige visar att förekomsten av fladdermusen brunlångöra minskat från 61 procent 1980 till 38 procent 2016. Alla kyrkor som fladdermössen lämnat har sedan 1980 installerat fasadbelysning.

Studien, som publicerades i Royal Society Publishing, är gjord av Jens Rydell, Johan Eklöf och Sonia Sánchez-Navarro och avslöjar att fladdermössen överger kyrkor som lyses upp av utomhusbelysning. Det gäller framför allt kyrkor som blir upplysta från många håll där det nästan inte återstår några mörka korridorer alls för fladdermössen. Bäst är att lämna minst en sida av kyrkan i mörkret och gärna den sida som är mot skyddande buskage eller träd.

LÄS ÄVEN: • Fladdermöss följer ”trafikregler” för att undvika kollisioner

I kyrkor som fortfarande saknade belysning var alla 13 fladdermuskolonier kvar efter de över 25 år som gått mellan undersökningarna.

– Belysning av kyrkor och andra historiska byggnader är ett seriöst och långsiktigt hot mot fladdermöss som undviker ljus, så som brunlångörat och andra långsamma flygare, skriver forskarna i sin slutsats.

LÄS ÄVEN: • Metoder för naturlig och effektiv myggbekämpning

Fladdermusbon är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv och EUROBATS-överenskommelsen och att lysa upp byggnader av estetiska skäl är enligt forskarna ett allvarligt miljöproblem eftersom viktiga fladdermusbon förstörs i stora antal. De menar att det åtminstone borde göras en miljökonsekvensbedömning innan belysning installeras.

Källor: Royal Society Publishing och New Scientist