Gå till innehållet

Fåglar anpassar sig oväntat långsamt till klimat­förändringar

Sett till hur snabbt klimatförändringar påverkar naturen hade forskarna bakom en ny studie förväntat sig en snabbare anpassning hos europeiska fåglar.

Studien gjordes hos Durham University och baserades på fältstudier av 378 europeiska häckfåglar från hela 120 000 personer både i nya inventeringar och sådana som gjordes för 30 år sedan. Sammanlagt täckte inventeringarna in 11 miljoner kvadratkilometer i 48 länder. Målet var att se hur fåglarnas häckningar påverkats av det förändrade klimatet.

Forskarna fann att fågelarterna i snitt förändrat sina revir med en hastighet av 2,4 km per år. Men det var betydligt mindre än förväntat. Om förflyttningarna enbart skulle bero på klimatet borde förändringarna varit ungefär 50 procent snabbare. Istället var det andra faktorer som påverkat hur fåglarna ändrat sina häckningsområden.

Utdöendeskuld kan visa sig framöver

Två olika reaktioner på klimatförändringarna nämner Stephen Willis vid Durham Universitys Department of Biosciences, för Phys:

– I vissa områden kan “eftersläpande kolonisering” leda till att arter inte kan följa det förbättrade klimatet, kanske på grund av att livsmiljöer eller bytesdjur ännu inte är tillgängliga på nya platser. Däremot kan färre utdöenden i områden där vi förutspår att de kommer att inträffa vara bevis på “utdöendeskulder”. Sådana utdöendeskulder uppstår när arter riskerar att utrotas på grund av ogynnsamt klimat, men de lyckas ändå överleva, ibland under långa perioder, eftersom viktiga begränsande faktorer, såsom deras föredragna livsmiljö, tar lite tid att ändra.

Havsörn.

Havsörnar har spritt sig i Europa, men det beror på andra faktorer än ett förändrat klimat.

Det finns med andra ord en risk för att fler lokala utdöenden kommer att visa sig framöver eftersom en del fåglar i dagsläget häckar i områden som egentligen inte är helt lämpliga för dem. Men den viktigaste slutsatsen i studien är kanske att det är många faktorer som påverkar de europeiska fåglarnas utbredningsområden och att klimatet inte alltid är den främsta. En sådan faktor är “förföljelse” – det vill säga jakt och förgiftning. Det är fortfarande ett stort problem för många arter. Å andra sidan återhämtar sig vissa arter snabbt efter att förföljelsen upphört. Det gäller till exempel havsörnen, som även gynnats av minskade miljögifter.

Behov av lämpliga livsmiljöer

En viktig faktor för ökad utbredning som också minskade risken för lokalt utdöende var att det helt enkelt måste finns stora områden med lämpliga livsmiljöer åt fåglarna. Utan det har de ingenstans att ta vägen och kan därmed inte sprida sig till nya platser och riskerar att dö ut från befintliga områden om dessa förändras.

Tofslärkan till exempel, bild högst upp i artikeln, har kraftigt minskat i utbredning på grund av att jordbruket i Europa intensifierats kraftigt de senaste 30 åren vilket minskat deras lämpliga livsmiljöer.

Läs även

Flyttfåglar och stora arter drabbas värst av klimat­förändringarna
Danmark har fått en ny häckfågel
Biologisk mångfald viktigt för fåglar i ett förändrat klimat
Klimatförändringar ökar risk för djurspridda sjukdomar i Sverige
Massiv rapport: Var åttonde fågelart är hotad

Källor: Nature, Phys och Durham University

Mer att läsa