Gå till innehållet

Biologisk mångfald viktigt för fåglar i ett förändrat klimat

Vandringstrast. Foto: PierreSelimOwn work, CC BY 3.0, Link

Hela ekosystem i USA har på 50 år flyttat nästan 60 mil norrut på grund av klimatförändringarna. I en ny studie visar forskare från Helsingfors universitet att ju större biologisk mångfald ett fågelsamhälle uppvisar desto mindre har det förändrats under den här perioden.

Fågelsamhällen med många olika arter som fyller olika nischer (exempelvis rovfåglar, insektsätare och fröätare) är betydligt bättre på att hantera klimatförändringar. Områden med få fågelarter visar sig däremot känsliga för förändringar. Det visar den nya studien på nordamerikanska fåglar.

– Om ett fågelsamhälle till exempel innehöll rovfåglar, insektsätare och fröätare i stället för fåglar från bara en av dessa grupper, var det bättre skyddat mot klimatförändringens negativa effekter, säger Emma-Liina Marjakangas, huvudforskare i studien från Helsingfors universitet.

Variationen fungerar som ett skydd mot negativ påverkan av klimatförändringar, särskilt under vintern, det vill säga den tid på året som visar starkast uppvärmning i norra hemisfären. Det är livsmiljöer och tillgången på mat som avgör hur en art kan förändra sina häcknings- och övervintringsområden. Forskarna såg att gräsmarksfåglar rört sig långsammare norrut jämfört med generalister som spetsstjärtad duva och skogslevande flyttfåglar, som vandringstrasten.

– Våra resultat stärker förståelsen för hur den biologiska mångfalden skyddar ekosystemens funktioner och att kriserna för den biologiska mångfalden och klimatet måste bekämpas samtidigt för att undvika förstärkande effekter, betonar Marjakangas.

Källor: Scientific Reports och Helsingfors universitet

Mer att läsa