Gå till innehållet

Fågel­influensan: Fler massutbrott hos däggdjur – ännu en död människa

Fågelinfluensan fortsätter att mutera till nya däggdjur.

Fågelinfluensan, vars nuvarande utbrott anses vara det största i modern tid och som även slog hårt mot många fågelarter i Sverige, muterar och drabbar allt fler däggdjur. Nyligen upptäcktes smitta på en minkfarm i Spanien och nu har även ett massutbrott konstaterats hos sydamerikanska sjölejon i Peru. Totalt 634 sjölejon har hittats döda och forskare som undersökt kropparna oroar sig nu för att viruset, precis som i minkfarmen, muterat så att det inte bara kan sprida sig mellan fåglar eller från fågel till däggdjur utan även från ett däggdjur till ett annat däggdjur.

– Med tanke på det stora antalet exemplar som hittades döda verkar det mer troligt att det skett en direkt överföring mellan sjölejon. Det är oroande. Det är den andra episoden med massdödlighet som tyder på att viruset lätt kan anpassa sig till effektiv överföring från däggdjur till däggdjur. Om det kan inträffa hos mink och sjölejon, varför skulle det inte kunna inträffa hos människor, frågar sig den nederländska veterinären Thijs Kuiken från Erasmus University Medical Center i Rotterdam i El Pais.

Om viruset smittat mellan sjölejonen så är det första kända fallet av att det sker med vilda däggdjur i naturen. Thijs Kuiken oroar sig också över att många människor hjälpt till med att hantera sjölejonen och därmed kommit i kontakt med viruset.

I veckan dog en elvaårig flicka i Kambodja av fågelviruset. Hittills har enligt Världshälsoorganisationen (WHO) fler än 240 människor smittats. Av dessa dog hela 56 procent. Ju oftare viruset infekterar andra däggdjur, desto större risk att det även sprider sig till människor. I januari inträffade det första fallet av viruset hos en människa i Sydamerika när en treåring i Ecuador insjuknade, men tillfrisknade. Sedan 2021 har åtta människor smittats i länder som Kina, Indien, Spanien, Storbritannien och USA.

Peru har fågelviruset även dödat över 50 000 vilda fåglar. Framför allt pelikaner och sulor.

Läs även

Fågel­influensa hos minkfarm väcker oro för ny pandemi
Virus sprids till fler marina däggdjur när istäcket försvinner
• Billigare att minska pandemirisken med naturskydd
• Nuvarande utbrottet av fågelinfluensa största i modern tid
• Stort sjukdomsutbrott: Tusentals döda fåglar
• Pälsfarmer ökar risken för sjukdomar som sprids till människor
• Pälsfarm överklagar beslut om större burar för minkarna
• Förstörelsen av naturen leder till värre pandemier

Källor: El Pais och BBC

Mer att läsa