Gå till innehållet

Fågel­influensa hos minkfarm väcker oro för ny pandemi

Det har länge varnats för att vår förstörelse av naturen kommer leda till allt fler pandemier och att vårt sätt att trycka ihop mängder av djur i trånga utrymmen är som gjort för att nya pandemier ska uppstå. Nu har en mutation hos fågelinfluensan väckt experters oro.

Det var hos en minkfarm i nordvästra Spanien som minkar började dö i oktober 2022. Snart upptäcktes att viruset som snabbt spreds mellan dem var den så kallade fågelinfluensan, H5N1, som muterat. Över 50 000 minkar dödades, deras kroppar förstördes och alla som arbetade på farmen sattes i karantän. Ingen människa smittades vid den här anläggningen, men smittspridningen visar att det farliga viruset utvecklat mutationer som gör det lättare att spridas mellan däggdjur, menar experter som uttalat sig i media.

Covid-viruset, som orsakade den senaste globala pandemin, kunde spridas till minkar och Isabella Monne, veterinär hos EU:s laboratorium för fågelinfluensa säger till Science att upptäckten av smittan i Spanien är en varningsklocka och “något av ett existentiellt hot”. Tom Peacock, virolog vid Imperial College London, kommenterar fallet i samma tidning:
– Det här är oerhört allvarligt. Det är en tydlig mekanism för hur en H5-pandemi kan börja.

Det nuvarande utbrottet av fågelinfluensan, som framför allt spreds 2022, anses vara det största utbrottet i modern tid och slog även hårt mot många fågelarter i Sverige. Fågelinfluensan sprids både av vilda fåglar och bland de som föds upp av människor. Det innebär att det kan spridas över hela jorden via flyttfåglar och snabbt mutera hos tätt packade fåglar i vår matindustri. Under 2022 smittades nya fågelarter både i Norden och Storbritannien. Brittiska ornitologer säger till The Guardian att de oroar sig för att smittan kommer bli än värre i landet när flyttfåglarna anländer våren 2023.

Mer än varannan smittad människa död

Hittills har enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 240 människor smittats. Av dessa dog hela 56 procent. Ju oftare viruset infekterar andra däggdjur, desto större risk att det även sprider sig till människor.

Minkarna är inte de enda däggdjur som insjuknat. Hösten 2022 smittades en tumlare, i Storbritannien har både utter och räv konstaterats vara drabbade och i januari 2023 hittades tre sjuka, unga grizzlybjörnar som visade sig vara smittade. Men det är betydligt mindre risk att vilda däggdjur sprider smittan till människor. Minkfarmer beskrivs som närmast perfekta förhållanden för fågelvirus att anpassa sig till däggdjur.

Minkfarmer har de senaste åren förbjudits i allt fler länder. Dock inte i Sverige. Här fick istället minkindustrin 60 miljoner kronor i bidrag i vårändringsbudgeten 2021 för att pälsnäringeb skulle klara sig efter pandemin.

Källa: Science, BBC, WHO och Eurourveillance

Mer att läsa