Gå till innehållet

EU:s miljöutskott röstade ja till restaurerings­lag

"Ett uns av hopp för Europas allvarligt skadade natur" – så beskrivs det nya steget mot ett färdigt avtal.

EU

EU:s restaureringsförslag tände ett hopp för naturen när det kom. Men efter att förslaget presenterades har det motarbetats hårt av industrier och konservativa politiker inom EU till den grad att det kom att kallas “tandlöst”.

– Förslaget är långt ifrån vad som är nödvändigt för att rädda den biologiska mångfalden. Men med tanke på det hårda motståndet är vi lättade över att överenskommelsen nått så här långt, säger Jan Terstad, naturvårdsexpert på WWF.

Det fanns fortfarande en oro över att även det försämrade förslaget skulle stoppas helt, men under onsdagen röstades det igenom i EU:s miljöutskott.

– EU:s restaureringslag innebär ett uns av hopp för Europas allvarligt skadade natur. Lagen är mindre ambitiös än vad forskare säger behövs för att skydda oss mot extremväder och problem med vatten- och matbrist, men trots detta ville ordföranden för EPP:s partigrupp (högern i EU), Manfred Weber, skjuta ned lagen. Många ekosystem och arter i Europa är på gränsen till att försvinna för gott, men den här lagen kan innebära ett första steg mot att vända utvecklingen, säger Špela Bandelj Ruiz, expert inom biologisk mångfald på Greenpeaces kontor i Central- och Östeuropa.

Ny omröstning i början av 2024

Härnäst ska det göras en sista formell omröstning i EU-parlamentets plenum i början av 2024 innan lagen klubbas av medlemsländerna i rådet.

– EU-parlamentets miljöutskott har nu med stor majoritet visat att de vill ha lagen klar före 2024 års val i Europaparlamentet. Det är nu upp till hela parlamentet att rösta “ja” till naturrestaureringslagen och att besluten sedan genomförs, avslutar Jan Terstad.

Överenskommelsen innebär bland annat att EU:s medlemsländer måste genomföra restaureringsåtgärder senast 2030 och ytterligare åtaganden 2040 och 2050. Till 2050 ska minst 20 procent av unionens land- och havsområden som är i behov av restaurering omfattas av restaureringsåtgärder. Här ingår även skogs- och jordbruksmark, trots protester från skogs- och jordbruksindustrierna.

– Det är ingen hemlighet att Sverige har stretat emot den här lagen länge, trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur som vetenskapen säger behövs. Restaureringslagen blir bindande för alla medlemsländer och vi förväntar oss att Sverige kommer att leva upp till lagen när den förhoppningsvis blir helt spikad i början av 2024. Det behövs för att stärka exempelvis många ekosystem, friluftslivet och hotade arter i Sverige, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Läs även

“Tandlöst” restaurerings­förslag efter påverkan från konservativa
• WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret
• “Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Källor: WWF och Greenpeace

Mer att läsa