Gå till innehållet

EU-ordförande till Sverige för att prata med skogs­industrin

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker Sverige har den svenska och finska regeringen bjudit in representanter för skogsindustrin till samtal om skogsbruk i Norden.

Fredag den 19 januari besöker EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Sverige. Hon ska ha möte med statsminister Ulf Kristersson och Finlands statsminister Petteri Orpo. De ska diskutera “aktuella EU-frågor kopplat till konkurrenskraft, skogen och den gröna omställningen” och bland annat besöka skogsbolaget Stora Enso och diskutera skogsbruk i Norden tillsammans med representanter för svensk och finsk skogsindustri.

Hösten 2023 skickade Ulf Kristersson och Petteri Orpo ett öppet brev till Ursula von der Leyen. Där skriver de bland annat att ett “aktivt skogsbruk ska vara en viktig del av EU:s gröna omställning” och att “EU:s regler bör […] sträva efter att ta bort alla onödiga marknadshinder och skapa positiva incitament”.

“Svenska regeringen sprider myter”

Greenpeace har i sin tur svarat med ett eget öppet brev till EU-kommissionens ordförande i samband med hennes besök. De förslår ett möte och har lite andra tongångar än i Kristerssons och Orpos brev:

Den svenska regeringen försöker hävda att vi har skogar i gott skick, att den svenska skogsbruksmodellen är hållbar och att avverkning av våra skogar är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna. Dessa påståenden är i bästa fall myter. Vår skog har en sämre status och svagare skydd än genomsnittet i EU. Inget annat land har en så slapp lagstiftning mot kalhyggen.

Greenpeace i sitt öppna brev till Ursula von der Leyen

– När EU:s tyngsta namn kommer på besök i Sverige för att prata om skog är det viktigt att hon inte enbart nås av skogsindustrins och regeringens perspektiv. Därför gör vi allt vi kan för att komma i kontakt med von der Leyen för att förmedla sanningen om Sveriges och Finlands ohållbara skogsbruk. Vi kommer att göra oss tillgängliga närsomhelst under hennes besök för ett samtal, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

“EU får inte ge vika”

Greenpeace är kritiska till mötets agenda bland annat eftersom både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i en rapport kommit fram till att det behövs mer satsningar på hyggesfritt skogsbruk i Sverige och att statens skogsbruk (Sveaskog) bör visa vägen. Det svenska skogsbruket har också avverkat mellan 200 och 400 kvadratkilometer gammal skog per år under perioden 1985–2020. Det innebär att upp till 6 000 kvadratkilometer gammal skog avverkats i Sverige under dessa 35 år. Det kan jämföras med att Sveriges 30 nationalparker sammanlagt är 7 430 kvadratkilometer på land. Sedan 2020 har avverkningarna nått nya rekordnivåer.

– Det är viktigt att EU trycker på för att Sverige och Finland ska leva upp till EU:s bestämmelser om skydd av natur snarare än att godkänna undantag. 30 procent av värdefull natur ska skyddas till 2030 och detta får inte EU-kommissionens ordförande ge vika för. Våra skogar måste skyddas bättre för att bidra till att EU:s klimatmål nås, men när våra nationella regeringar aktivt motverkar detta behöver EU hjälpa oss, säger Juha Aromaa, biträdande Finlandchef Greenpeace.

Källa: Greenpeace

Mer att läsa