Gå till innehållet

Efterlyses: Sjuka och döda djur i trädgården

Statens veterinärmedicinska anstalt startade 2022 nätverket Vilthälsa inpå knuten för att få bättre koll på hälso- och sjukdomsläget för Sveriges vilda djur. I år fortsätter det.

Sedan starten sommaren 2022 har nätverket Vilthälsa inpå knuten fått in uppgifter från över 1 000 deltagare.

– Det är fantastiskt att så många redan är engagerade i nätverket! Fler rapporter och prover från allmänheten bidrar till att SVA kan få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige, säger Gustav Averhed, viltveterinär vid SVA.

Medborgarforskare som skickar in rapporter till SVA gör att de förhoppningsvis kan upptäcka tidigt om det sker någon ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott hos vilda djur. Djur i närheten av människan kan bära på så kallade zoonotiska smittor och sjukdomar som kan smitta från andra djur till människan. Det gäller exempelvis salmonella, sorkfeber, fågelinfluensa, dvärgbandmask, duvpest eller papegojsjuka.

Döda eller sjuka djur rapporteras in via rapporteravilt.sva.se.

Källa: SVA

Mer att läsa