Projekt vill ha rapporter om döda djur från trädgårdar

Vanlig padda. Foto: John Hallmén

Vilthälsa inpå knuten – det kallar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) sin nya satsning på att få allmänhetens hjälp med att öka kunskapen om hur de vilda djuren i vår absoluta närhet mår.

Medbordgarforskningsprojektet går ut på att rapportera in döda vilda djur, som du hittar i trädgården eller närheten av ditt hus. Det kan till exempel handla om ekorrar, fåglar eller andra djur, men sommaren 2022 är det framför allt groddjur (grodor, paddor och vattensalamandrar) och ormar som SVA efterfrågar.

Med hjälp av rapporter och prover från allmänheten kan SVA få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige. Sjukdomar hos djur kan dels leda till att de minskar i antal, men så kallade zoonotiska sjukdomar kan även smitta människor. Exempelvis salmonella, sorkfeber, duvpest, dvärgbandmask eller papegojsjuka. Genom att skapa ett nätverk av personer som rapporterar in döda djur i sin närhet får SVA värdefull kunskap.

– Vi vill skapa ett nätverk av rapportörer som kan vara våra ögon och händer på plats. Då kan vi få en bättre överblick över de vilda djurens hälsa och sjukdomar, men också indikationer på när och var ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott sker, säger Gustav Averhed, viltveterinär och biträdande statsveterinär vid SVA.

Vill du delta?
Anmäl dig till nätverket Vilthälsa inpå knuten
Rapportera fynd

LÄS ÄVEN:
Hjälp forskare att undersöka alger i sommar
Hjälp forskare förstå varför gullvivor blir färre
Medborgarforskning gav kunskap om fladdermöss
Ny app ska ta reda på vilka arter som påverkar jordgubbsskörden

Källa: SVA