Gå till innehållet

Källstorps våtmark är ett populärt utflyktsmål och ett stadsnära naturområde som ligger intill Ätran i Falkenberg. Här finns ett gömsle och två fågeltorn.

Domstol stoppar Carlsbergs exploatering vid våtmark

Naturföreningar, lokalbor och fågellivet i Källstorps våtmarker kan jubla över en seger i Mark- och miljödomstolen.

Domen gällde dryckesföretaget Carlsbergs planer på att exploatera stora delar av Källstorps våtmarker och ängar – ett område med en lång historia av kamp för naturen.

– Redan när Falkenbergs Ornitologiska Förening (FOF) startade för 40 år sedan hade vi exkursioner vid Ätran där den rinner ut i en krök. Här bildades översvämningsområden och idén föddes om att kontakta markägare, som till viss del var kommunen, berättar Thomas Andersson, föreningens ordförande.

En våtmark och ett besöksområde växer fram

De fick tidigt med sig kommunen om att anlägga en liten våtmark och genom åren har FOF fortsatt jobba med området. Tack vare medel från WWF, Länsstyrelsen och EU har det sammanlagt satsats 10 miljoner i det här området som nu utgör ungefär 40 hektar och som ständigt förbättras.

– Nu har det blivit fantastiskt här. Det är väldigt mycket besökare, men det fungerar väldigt väl eftersom det kanaliseras till stigarna, ett gömsle och två fågeltorn. Här rastar mängder av fåglar på väg norrut, det häckar smådopping, skrattmås, rödbena, strandskata, tofsvipa, rörsångare, sävsångare, näktergal och kärrsångare. Havsörn och pilgrimsfalk födosöker ofta här och det är ett rikt fågelliv året om, säger Thomas Andersson.

Jag anser att man borde vända på sitt sätt att resonera och istället se platsen för vad den är – en fantastisk våtmark värd att skydda.

Thomas Andersson

Hotat trots “särskilt skyddsvärd”

Området är också ett skyddat Natura2000-område, så man kunde kanske tro att allt skulle vara frid och fröjd för naturen och alla besökare i området. Men på andra håll i kommunen fanns andra planer. Strax intill våtmarken har Carlsberg ett stort bryggeri. Det är en stor arbetsgivare i området och när de ansökte om att få utvidga industriverksamheten med hela tio hektar intill Källstorps våtmarker och med byggnader som är tolv meter höga, så protesterade naturföreningarna. Förutom FOF engagerade sig även Birdlife Sverige och Naturskyddsförening i Falkenberg i frågan.

– Området som de vill exploatera fungerar som en buffertzon för våtmarken. Här finns en stor äng, som är delvis bevuxen av salix [viden och sälg]. En exploatering där skulle vara förödande för våtmarken, berättar Thomas Andersson.

Källstorps våtmark våren 2023. Carlsbergs bryggeri syns i övre delen av bilden. Ängen de vill exploatera är det gröna området ovanför våtmarken.

Men trots att det är ett Natura2000-område, och därmed klassat som “särskilt skyddsvärd”, godkände kommunen Carlsbergs planer och även länsstyrelsen gick på kommunens linje. Länsstyrelsens beslut överklagades av FOF, Birdlife Sverige och Naturskyddsförening i Falkenberg. Föreningarna anser att länsstyrelsen inte grundat sitt beslut på tillräckligt underlag. Det saknades till exempel en ordentlig bullerutredning och en analys av hur flera skyddsvärda fågelarter riskerar att påverkas.

Seger för naturen

Domen från Mark- och miljödomstolen kom nyligen och den “sågade helt länsstyrelsen och kommunen”.
– Det var väldigt glädjande! Det är ett så hårt tryck mot den biologiska mångfalden på många håll och vi har slagits hårt för det här, summerar Thomas Andersson.

Vad vill du hälsa de ansvariga på Carlsberg om de skulle läsa detta?
– Falcon [ett av Carlsbergs varumärken] har en pilgrimsfalk som logga och Carlsberg har tidigare stöttat Projekt pilgrimsfalk genom åren. De är ett av många företag som vill ha en miljöprofil, men då måste man leva upp till det också. Jag anser att man borde vända på sitt sätt att resonera och istället se platsen för vad den är – en fantastisk våtmark värd att skydda där pilgrimsfalken födosöker.

Thomas Andersson, som vill poängtera att föreningens sekreterare Anders Claesson, Naturskyddsföreningen i Falkenberg och Daniel Bengtsson på Birdlife Sverige dragit det stora lasset, tror inte att ärendet kommer gå vidare även om Falkenbergs kommun kan överklaga det. Han menar att Mark- och miljööverdomstolen sällan tar upp sådana här fall om inte det skett stora misstag i bedömningen i tidigare instans.

Läs även

Bäst effekt med våtmarker med olika mål
En femtedel av världens våtmarker har försvunnit – värre i Sverige
Sjöfåglar kan enkelt hjälpas med häckningsplatser
Stor klimatnytta med återskapade våtmarker
Ny studie: Återskapande av våtmarker fungerar

Mer att läsa