Gå till innehållet

Bäst effekt med våtmarker med olika mål

Det är svårt att gynna alla djurgrupper i samma våtmark.

– Vår studie visar att anläggning av våtmarker är ett viktigt bevarandeverktyg som kan bidra till att återställa och förbättra livsmiljöer för ett stort antal arter. Potentiella konflikter mellan olika arter kan dock behöva beaktas noggrant när man planerar nya våtmarker, säger Ineta Kačergytė, som tillsammans med sina kollegor på SLU har studerat 52 anlagda våtmarker i Sverige.

De undersökte hur arterna förekommer tillsammans genom att räkna fåglar och använda DNA-rester i vatten för att inventera groddjur och fiskar. Resultaten tyder på att det går att gynna fåglar och groddjur i samma våtmarker, men att det mer sällan fanns både mycket fiskar och fåglar i samma våtmark.

– Vi föreslår därför att när en våtmark skapas för att gynna fåglar, kan det vara gynnsamt att minska tillgängligheten för fiskar och att fågel- och groddjurssamhällen kan gynnas samtidigt, vilket kan göra insatser med kostnadseffektiva, skriver forskarna i studien.

De vill också se en blandning av olika våtmarkstyper med separata mål för att gynna specifika artgrupper, eller specifika våtmarker som klarar av att hålla flera arter samtidigt.

– Genom att ta hänsyn till hur olika grupper av djur och växter interagerar kan vi därför utforma en effektivare och mer målinriktad bevarandestrategi som långsiktigt gynnar flera arter. Valet av fågel, fisk eller groddjur beror därför hur vi utformar våtmarker och våtmarksnätverk i landskap, säger Ineta Kačergytė.

Sjöfåglar kan enkelt hjälpas med häckningsplatser

I en tidigare artikel på Natursidan gav flera våtmarksexperter tips på hur man kan förbättra mångfalden i dammar och sjöar:

  • Häckningsplattformar har inga direkta nackdelar – det är med andra ord bättre att sätta ut dem än att inte göra något alls.
  • I dammar och sjöar som saknar lämpliga platser är konstgjorda plattformar ännu viktigare.
  • Fundera över om plattformarna klarar av snabba förändringar i vattenståndet utan att svämmas över.
  • Ris och döda träd kan skapa skyddade häckningsplatser och bidrar samtidigt till mer liv i vattnet.
  • Höga sittplatser i närheten kan leda till att kråk- och rovfåglar tar ägg och ungar.

Läs även:

Sjöfåglar kan enkelt hjälpas med häckningsplatser
• Stor klimatnytta med återskapade våtmarker
• Ny studie: Återskapande av våtmarker fungerar
• En av landets mest hotade fåglar ska räddas i nytt samarbete
• Guide: anlägg en damm eller våtmark i din trädgård
• Rödspov – en nyckel till myllrande våtmarker

Källa: SLU och Biological Conversation

Mer att läsa