Gå till innehållet

Domstol i USA: Unga har rätt till ren och hälsosam miljö

Domslutet i Montana kallas ett av de starkaste klimatdomsluten någonsin och förväntas ge upphov till fler liknande fall där ungdomar kräver ett miljövänligare samhälle.

16 barn och ungdomar i Montana, USA har stämt delstaten för otillräckliga insatser för att minska utsläppen och därmed försämra möjligheterna för barnen att få en trygg och hälsosam värld. Redan nu vittnar de talande, som är i åldern 5-22 år, drabbats av svåra extremväder och luftföroreningar i delstaten.

Domstolen valde att gå på ungdomarnas linje. Ett domslut som Washington Post beskriver som “ett av de starkaste någonsin, som handlat om klimatförändringar”. Julia Olson, som drivit ungdomarnas fall via Our Children’s Trust, kommenterar segern så här:

– För första gången i USA:s historia har en domstol i dag fattat beslut i ett mål om att regeringen kränkt barns konstitutionella rättigheter genom lagar och åtgärder som främjar fossila bränslen, ignorerar klimatförändringarna och utsätter unga människor för oproportionerligt stora risker.

Domaren Kathy Seeley förklarade i domslutet att Montanas fossilbränslefrämjande lagar försämrar barnens framtid och att varje ytterligare ton växthusgaser som släpps ut i atmosfären förvärrar risken att skada barnen och leda till oåterkalleliga klimatskador.

– De talande har bevisat att de, i egenskap av barn och ungdomar, drabbas oproportionerligt hårt av föroreningar från fossila bränslen och klimatpåverkan. Staten godkänner verksamhet med fossila bränslen utan att analysera växthusgaser eller klimatpåverkan, vilket resulterar i utsläpp av växthusgaser i Montana och utomlands som har orsakat och fortsätter att förvärra den antropogena klimatförändringen, skriver domstolen.

“Enorm seger”

Julia Olson igen:
– Detta är en enorm seger för Montana, för ungdomar, för demokrati och för vårt klimat. Fler
avgöranden som detta kommer säkert att komma.

Från delstatens sida är man inte nöjd med domstolens beslut. De kommer att överklaga domen, som de kallar “absurd” och menar att Montana inte kan lastas för att förändra klimatet.

Mängder av domstolsfall där unga stämmer stater och delstater pågår just nu runt om i världen. I Sverige via det så kallade Auroramålet. Vinsten i Montana tros både kunna påverka domslut i liknande fall, men också inspirera fler ungdomar att vända sig till domstolar för att kräva att dagens beslutsfattare förbättrar barnens förutsättningar att leva i en värld med allt fler extremväder, torka, översvämningar, farligt höga temperaturer och en eskalerande utrotning av arter.

Läs även

• Granskning avslöjar lögner i försök att försvaga miljö­lagstiftning
Ungdomsinitiativ har nått FN – länder kan dömas för klimatbrott
• Sverige stäms för otillräcklig klimatpolitik
Jurister och aktivister: Agera – annars ses vi i rätten

Källor: Our Children’s Trust och Washington Post

Mer att läsa