Gå till innehållet

Det är inte tillåtet att plocka mossor och lavar i naturen hur som helst

Inför advent är det många som vill pryda adventstaken med fönsterlav (nej det är inte vitmossa). Men vad gäller egentligen? Är det tillåtet att plocka mossor och lavar i Sverige? Ja, men inte hur som helst och inte för försäljning.

Vitmossor är gröna eller rödaktiga, växer i våta marker i skogen och det finns över 40 olika arter i Sverige. Fönsterlav, som butiker envisas med att kalla för “vitmossa” eller “mossa” och som brukar vara prydnad i adventsstakar, växer dock ofta på tallhällmarker. Fönsterlav kallas även vitlav. Oavsett vad du vill plocka så måste du följa allemansrätten och den är inte alltid så enkel att tyda.

LÄS ÄVEN: • Vitmossa lagrar kol i marken och är antiseptisk

När det gäller plockning av mossor och lavar så är det generellt sett tillåtet i Sverige, men egentligen bara om du har markägarens tillåtelse. Dessutom kan plockning vara förbjuden inom vissa skyddade områden så som naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Så det säkraste är att fråga vad som gäller där du hade tänkt plocka.

Vitmossa – ofta grön, men kan även vara röd eller, om den är torr, gulaktig. Foto: Erik Hansson

Plockningen får dessutom enbart ske i liten skala, inte minst eftersom fönsterlav växer så långsamt. Att plocka så att “naturmiljön väsentligt förändras” är förbjudet utan tillåtelse av länsstyrelsen och det bör därmed undvikas att plocka från stora sammanhängande ytor.

I vissa naturområden kan även plockning i liten skala leda till “väsentlig förändring”. Det är därför bäst att plocka väldigt försiktigt i områden där det finns mycket fönsterlav.

Sist men inte minst finns det fridlysta mossor och lavar som inte får plockas alls. Här är en förteckning över dem. Är du osäker på vad det är för art – låt bli att plocka.

Det är inte heller tillåtet att plocka mossor och lavar för försäljning. 2012 dömdes en man för skadegörelse efter att ha plockat mossa från ett 250 kvadratmeter stort område och kört iväg med det i en lastbil. Han fick dagsböter och skadeståndskrav.

Bloggen Gröna trådar har tagit reda på att mycket av fönsterlaven i våra butiker kommer från Belgien och Norge, som har liknande lagstiftning som vi.

Sammanfattning: Det är tillåtet att plocka mossor och lavar för eget bruk i liten skala om du har markägarens tillstånd och OM det inte är i ett skyddat naturområde eller till försäljning.

Källor: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Mer att läsa