Bevarad natur runt jordgubbsodlingar ger stora vinster

Jordgubbe. Foto: Petar43 – Eget arbete, CC BY-SA 4.0,

Att bevara natur i områden med jordgubbsodlingar är inte bara positivt för den biologiska mångfalden. Det gynnar också odlarnas ekonomi.

Kommersiella jordgubbsodlare i USA uppmanas att ta bort skogar, gräsmarker, våtmarker och buskage runt sina odlingar eftersom dessa naturliga livsmiljöer anses öka risken för att fågelbajs förstör jordgubbsskörden. Dessa föreskrifter togs fram efter ett utbrott av kolibakterier 2006 som kopplades till spenatodlingar i området. De kommande tre åren togs 13 procent av strandängarna längs Salina-floden bort, enligt en studie från 2013.

Nu har en ny studie genomförts i jordgubbsodlingar i Kalifornien där 43 procent av alla jordgubbar i USA produceras. Forskarna fann att det finns stora fördelar för odlarna att bevara natur runt sina jordgubbsplantor. När de naturliga livsmiljöerna tas bort ökar kostnaderna för skador på plantorna med hela 76 procent.

Någon större risk för fåglar förstör skörden kunde forskarna inte heller hitta. De fann bara fågelbajs på två av 10 000 bär och de fann inga bevis för att det var en säkerhetsrisk.

– Oavsett skadan på odlingarna så kommer fåglar ge mer fördelar när du har naturliga livsmiljöer. Vi tror att dessa miljöer ger fåglarna vad de behöver så att de inte ser jordgubbsodlingarna som oaser, säger huvudförfattaren Elissa Olimpi, vid UC Davis Wildlife.

För många fågelarter hänger deras framtid på att de ska klara sig i det moderna odlingslandskapet. Det gäller att hitta sätt som gynnar både den biologiska mångfalden och odlarna för att det ska bli framgångsrikt, menar Elissa Olimpi.

LÄS ÄVEN:
Riklig pollinering av olika insekter större betydelse än man hittills trott
Bättre pollination ger mer hållbara äpplen och större skörd

Källor: University of California och Ecological Applications