Gå till innehållet

Ung eremitibis.

Bakgrunden till Sveriges första fynd av eremitibisar

En av eremitibisarna som befinner sig i Sverige är förvisso försedd med både en sändare och ett namn och är en del i ett minst sagt spektakulärt bevarandeprojekt, men både han och de andra i den lilla flocken är födda i frihet.

Under tisdagen 31 oktober upptäcktes inte mindre än sex eremitibisar i Sverige. Det är första gången fågelarten ses i landet. Mer om fyndet finns att läsa i den här artikeln. Det finns även en intressant bakgrund till ibisarna och deras färd till Sverige. De är en del av ett projekt för att hjälpa den akut hotade arten att överleva.

Det var den unga ibis-hanen Satus som upptäcktes i appen Animal tracker när han flugit till Sverige från en koloni av ibisar i Salzburg, Österrike. Han lämnade området den 28 oktober tillsammans med ytterligare 11 årsungar och två subadulta (tonåringar) fåglar. Den 29 oktober delade gruppen upp sig och sex av dem flög till Sverige. De två lite äldre fåglarna vände dock söderut, som arten normalt sett gör när vintern närmar sig.

Vuxen eremitibis.

– Det verkar alltså som om grupperna på väg norrut bara består av ungfåglar som inte har någon kunskap om den gemensamma övervintringsplatsen i Toscana, berättar Johannes Fritz, chef för Waldrappteam som jobbar med att föda upp, släppa ut och lära eremitibisarna att flytta söderut (läs mer här).

Kan du berätta lite om Satus liv?
– Satus kläcktes våren 2023 i kolonin Kuchl, Salzburg, Österrike; han är en av totalt 21 ungar som kläcktes 2023 i denna koloni. Kolonin är helt vild och flyttar runt. Övervintringsplatsen är WWF Oasi Laguna di Orbetello i södra Toscana.

Bernhard Gönner, projektadministratör för LIFE-projektet om eremitibis tillägger:
– Satus föddes upp av helt fria fåglar på klipporna nära Kuchl. Satus fångades bara en gång för att ringmärkas och märkas med en soldriven GPS-sändare.

Har eremitibisarna flugit norrut på det här sättet tidigare?
– Denna flygning rakt norrut är ny i vårt projekts 20-åriga historia, och vi kan inte dra några slutsatser om det än, säger Johannes Fritz. Vi måste bara observera och vänta på om fåglarna fortsätter längre norrut eller om de kanske återvänder till häckningsplatsen och sedan fortsätter längre söderut till övervintringsplatsen. Båda är möjliga.

Eremitibisarna under sin flygning söderut. Lägg märke till hur teamet flyger tillsammans med fåglarna (uppe till vänster i bild).

Hur går det annars med Waldrapp-projektet?
– Vi befinner oss i en andra LIFE-projektperiod, som varar från 2022 till 2028. Det är ett stort projekt under ledning av Zoo Wien. Huvudsyftet är att återskapa en självbärande migrerande population som överstiger den minsta säkra populationsstorleken. Enligt en aktuell publikation (Drenske et al. 2023) ligger detta tröskelvärde på cirka 340 fåglar. Den nuvarande populationen består av cirka 250 fåglar. Vi är alltså på god väg att lyckas med återintroduktionen. Vi står dock inför nya hot på grund av klimatförändringarna. Det är därför vi strävar efter att etablera en andra migrationstradition till en övervintringsplats i Andalusien.

De nya hoten består av att ibisarna dröjer allt längre med att passera alperna söderut. Klimatet blir allt varmare i norra Europa och fåglarna kan överleva i området betydligt längre än tidigare. Men om de dröjer alltför länge med flytten söderut blir passagen över alperna för svår för dem. Johannes Fritz och hans kollegor försöker därför lära ibisarna en annan, längre väg söderut och det görs genom att bokstavligen ta sällskap med ibisarna under flygturen (se film här nedan).

Huruvida fler eremitibisar kommer flyga till Sverige framöver återstår att se, men även om det är kul för landets fågelskådare så är det mindre lämpligt för ibisarna som får svårt att hitta mat i ett kallt Sverige.

– Vi antar att det nuvarande beteendet hos Satus och hans artfränder är en engångsföreteelse i fåglarnas migration snarare än en systematisk förändring i deras beteende, avslutar Johannes Fritz.

Teamet vet om att sex av deras eremitibisar håller till i Sverige, men de tar gärna emot uppdateringar och bilder via info@waldrapp.eu för att ha koll på fåglarna.

Film från Wallrapp om flytt-träningen (klicka för att spela)

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även

• Akut hotad ibis måste lära sig flytta söderut om vintern
• Ännu en hotad ibis skjuten – kraftig ökning 2020

Mer att läsa