Gå till innehållet

Akut hotad ibis måste lära sig flytta söderut om vintern

Eremitibisarna följer med flygfarkosten för att lära sig flytta söderut. Foto: Waldrapp

För att rädda den akut hotade eremitibisen pågår ett fascinerande projekt. Arten måste nämligen lära sig flytta söderut om vintern och det är människor som försöker lära ut denna nödvändiga kunskap för fåglarna.

Eremitibisen levde i centraleuropa fram till 1600-talet innan den utrotades. 2013 fanns det troligen bara en enda eremitibis i världen som fortfarande flyttade om vintern. Eremitibisen som flyttfågel var i praktiken utdöd.

För att arten ska kunna räddas måste man lära fåglarna att flytta söderut inför vintern och sedan hitta tillbaka till sommarhalvåret. Projektet ”Waldrappteam” är det första vetenskapliga försöken att återintroducera en utdöd flyttfågel inom sin ursprungliga flyttrutt.

Eremitibisarna på väg mot sin övervintringsplats. Foto: Waldrapp

Läs även:Fåglar turas om att dra största lasset under flyttningen

Eremitibisarna föds upp i fångenskap, präglas på människor som sedan flyger tillsammans med ibisarna och visar vägen från uppfödningsplatsen till områden som är lämpliga för övervintring (se bilder och film här intill).

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Projektet har varit framgångsrikt. I dagsläget lever 130 individer fritt i södra Tyskland och Österrike och de får allt fler ungar (26 stycken 2018 och 40 2019), som föräldrarna i sin tur lärt flytta söderut om vintern. En kunskap som de alltså fått av människor.

Eremitibis. Foto: Waldrapp

2019 gjordes för 14:e gången en människoledd fågelflytt. I dagsläget söker Waldrapp sponsorer för att kunna fortsätta projektet. Målet är att det ska finnas minst 350 djur i det vilda innan populationen anses livskraftig.

Källa: Waldrapp.eu

Mer att läsa