Gå till innehållet

Avverkning orsakar uppvärmning – även på långt håll

En ny stor studie från 20 år av avverkningar i Amazonas visar hur avverkad skog skyndar på uppvärmningen av omgivningen.

Att avverkningen av skog har stor påverkan på klimatet har slagits fast i studie efter studie. Det har exempelvis framkommit att skogsbrukets klimateffekt kraftigt har underskattats, att skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott och att skogsindustrin totalt sett är en av världens tredje eller fjärde värsta utsläppskällor.

Skogar viktiga för att kyla av marken

Nu har en ny studie från University of Leeds även visat att avverkning skapar uppvärmd markyta på upp till 100 kilometers avstånd. Forskningen har gjorts i Amazonas och visar hur viktiga skogar är för att kyla ned markytan och hur avverkningar drabbar människor och andra arter som lever i omgivningen.

Forskarna analyserade data från 3,7 miljoner platser i Amazonas under perioden 2001 till 2020. De kom fram till att i områden som enbart hade liten avverkning (mindre än 10 procents förlust) höjdes marktemperaturen i snitt med 0,3 grader. På platser med 40-50 procent lokal skogsförlust (inom 2 km) men liten regional skogsförlust (2-100 km) blev medianuppvärmningen 1,3 grader (fyra gånger så hög som med liten avverkning). På platser med 40-50 procents skogsförlust både lokalt och regionalt var uppvärmningen hela 4,4 grader.

Minskad avverkning viktigt för att minska uppvärmningen

Studien undersökte också hur området kommer påverkas i framtiden. Med minskad avverkning skulle uppvärmningen kunna minska med över 0,5 grader i delstaten Mato Grosso i Brasilien.

– Det är välkänt att skyddet av tropiska skogar är avgörande i kampen mot den globala klimatförändringen. Vårt arbete visar att skyddet av skogarna också kommer att ge stora fördelar på lokal, regional och nationell nivå. Vi visar att minskad avskogning skulle minska den framtida uppvärmningen i södra Amazonas. Detta skulle gynna människor som bor i hela regionen genom minskad värmestress och minskade negativa effekter på jordbruket, förklarar Dominick Spracklen från University of Leeds, som är medförfattare till studien.

Skillnader mellan Amazonas och Sverige

I Amazonas började den storskaliga avverkningen på 1970-talet. År 2021 hade hela 17 procent av Amazonas avverkats och takten ökade kraftigt under högerpopulisten Bolsonaros styre i Brasilien 2019-2022. Dessa siffror kan jämföras med Sveriges. Här har 60 procent av skogen kalavverkats sedan 1950-talet och 30 procent av den gamla skogen i landet har avverkats bara sedan 1980-talet. En viktig skillnad är att 80 procent av den avverkade ytan i Amazonas blir en del av intensiv köttproduktion. I Sverige planteras stora delar av de avverkade skogarna med trädplantor för att sedan avverkas igen efter i snitt 70 år.

Efter maktskiftet i Brasilien och högerpopulisten Bolsonaros avgång har avverkningen i Amazonas minskat med 20 procent och ligger nu på den lägsta nivån på fem år. I Sverige slår avverkningstakten nya rekord.

Läs även

• Natursidans artiklar om avverkning
• Natursidans artiklar om Amazonas
Skogsbrukets klimateffekt har kraftigt underskattats
• Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott
• Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
• ”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
• Avverkad och bränd regnskog står för tredje största kolutsläppen i världen

Källor: PNAS och University of Leeds

Mer att läsa