Gå till innehållet

Vattna trädgården utan att slösa

Hur vattnar du dina odlingar och din trädgård utan att slösa på vatten? Här följer några tips.

Regnvatten bäst
Regnvatten är det vatten som lämpar sig bäst att vattna med och kan samlas i tunnor. Det vatten som ändå används i hushållet som disk- och duschvatten, kan återanvändas i trädgården. Om du använder miljömärkt diskmedel, tvålar och schampo kan vattnet hällas ut under exempelvis fruktträd och bärbuskar. Men använd det helst inte i grönsakslandet.

Regnvatten är lämpligast att vattna med. Foto: Stooni via Pixabay

Återanvänd vatten
Ställ ner en balja i diskhon vid diskning eller tvätt, töm den sen i en vattenkanna och vattna med.  Ställ in hinkar i duschen som samlar in duschens strålar. Det blir förvånansvärt mycket som kan återanvändas.

Ingen bar jord
Bar jord blir fort hård och torr i solen. Att täcka jorden med gräsklipp och annat grönt i grönsakslandet gör att jorden inte torkar ut så lätt. Även att täcka sådden med fiberduk hjälper att hålla kvar fukt. Marktäckande växter kan planteras mellan större växter i rabatter och under träd och buskar. Då håller sig jorden fuktigare.

LÄS ÄVEN: • Nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar

Bar lerjord blir hård och torr i solen: Foto: pexels via Pixabay

Tidpunkt för vattning viktig
Tidpunkten på dygnet är viktig när man vattnar. Tidig morgon är bäst tid att vattna. Att vattna på kvällen är inte lika bra om man har problem med sniglar, för de gillar när det är fuktigt och mörkt och är ute och äter då. Det är också risk att svampsjukdomar sprids vid kvällsvattning eftersom vattnet inte torkar upp lika fort.
Om man vattnar mitt på dagen med spridare då solen står som högst dunstar mycket av vattnet bort vilket är ett stort slöseri.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Vattnets temperatur
Växternas rötter har svårt att ta upp iskallt vatten, helst ska vattnet ha samma temperatur som omgivande jord och luft. Kallt kranvatten eller brunnsvatten ska därför hällas i en tunna, hink eller vattenkanna i förväg som får stå ett tag.

Vattenkanna bäst
Att använda vattenspridare är bekvämt men det är den allra slösaktigaste bevattningsmetoden. Vattnet sprutar högt upp i luften och blåser iväg om det kommer en vindpust. Mängder av vattnet avdunstar om du vattnar i solsken mitt på dagen. Spridaren vattnar ofta även det som inte behöver vattnas som trädgårdsmöbler och trottoaren. Alla växtens delar blir blöta och veka växter kan skadas av trycket från spridaren. Att vattna med vattenkanna är tungt och det tar tid men man vet exakt hur mycket vatten en växt får och att vattnet hamnar på rätt plats och insamlat regnvatten kan användas. Om en slang ska användas är en perforerad slang bra. Den läggs på marken utmed det som ska vattnas, till exempel grönsaksrader och vattnar jorden direkt i ett stilla sipprande utan att spruta ned blad och blommor.

LÄS ÄVEN: • Ta vara på höstlöven – de har många funktioner

Vad ska vattnas?
Spara vatten och arbete genom att vattna rätt växter på rätt sätt. Etablerade gräsmattor vattnas inte, de klarar sig ändå. Att låta gräsmattans gräs bli långt gör att den inte torkar ut lika lätt, klipp inte så kort och inte så ofta och absolut inte i stekande sol. Träd och buskar som har växt ett tag klarar sig vid långvarig torka (om inte jorden är mycket grund). De har långa rötter som hittar vatten. Nyplanterade växter, grönsaker, sådder och sommarblommor behöver vatten regelbundet.  Frukt och bär ger bättre skörd om de vattnas mycket. Perenner blommar mer och blir finare om de vattnas regelbundet vid torka men ofta så klarar de sig ändå.

Tomater behöver mycket vatten, marktäckning minskar avdunstning. Foto: dalphoto via Pixabay

Hur mycket behövs?
För att veta om vattning behövs ska man gräva 10-20 cm ned i jorden. Den översta jorden kan nämligen kännas torr samtidigt som det är fuktigare längre ned. Om det är fuktigt en bit ner behövs ingen vattning. När du vattnar ska du vattna rejält och länge men inte så ofta. Cirka 30 mm per kvadratmeter en gång i veckan om ingen nederbörd kommer. Om man vattnar med kanna så innebär det tre tioliters kannor per kvadratmeter – en kanna motsvarar 10 mm. Vattnet ska nå ner ordentligt i jorden till växtens rötter, så det blir en ”rotblöta”. Om man vattnar för lite och ofta är det risk att rötterna söker sig uppåt istället för neråt. Då kan rötterna frysa sönder på vintern. Hur djupt rötterna går beror på vilken växt det gäller.

Plantera på rätt ställe och rätt tid
För att hindra vattenslöseri är det bra att veta i vilken miljö växterna trivs naturligt. I en trädgård finns ofta flera olika möjligheter och lägen där olika växter trivs. Fuktälskande växter planteras i en skuggig sänka och växter som tål mycket sol på det soliga berget. Om det är mycket blåst där du planterar bör du tänka på att ordna vindskydd eftersom ständig blåst torkar ut jorden. Plantera inte nya växter på våren och sommaren när de kräver vattning, vänta till hösten när det är mer regn och fukt i luften. På hösten kan även gräsmatta sås, grässådd kräver regelbunden vattning.

Köpejord i säck kräver mer bevattning
Växter planterade i krukor och pallkrage behöver mer vatten, särskilt om du har använt jord från säckar. Denna jord innehåller stora mängder torv som torkar ut snabbt. När torv torkar stöts vattnet bort istället för att tas upp. När torv får mycket vatten blir den som en svamp som suger upp vatten och då blir den för blöt för många växters rötter. Blanda därför alltid den köpta säckjorden med befintlig jord vid plantering, eller med mull, till exempel lövkompost, då hålls fukten bättre. Ofta är de krukade växter vi köper planterade i torvjord. Om de är torra ska de därför ställas i vattenbad i en halvtimme innan plantering.

Bärbuskar som vattnas får rikligare skörd. Foto: ulleo via Pixabay

Olika jordar behöver olika mängd vatten
Olika sorts jord har olika förmåga att behålla vatten. Lerjord behåller vattnet länge och tar längre tid att torka ut. Lerkornen är små vilket ger en stark kapillärkraft och god förmåga att förse växterna med fukt och näring. När den torkar blir lerjord hårt som cement. Om man vattnar då ska det ske lite i taget i början så att vattnet hinner tränga ned istället för att rinna iväg på ytan.

Sandjord har en svag kapillärkraft och dålig förmåga att hålla kvar fuktighet. Men om sanden är mullrik ökar förmågan att hålla kvar vatten och jorden går då utmärkt att odla i. En inblandning av mull- t ex lövkompost som är lätt att göra själv, förbättrar jordens struktur i både lerjord och sandjord. En mullrik jord gör att växternas rötter lättare får tillgång till vatten och näringsämnen.

Petflaska bevattnar
Om du inte är hemma och har växter som behöver vattnas kan du göra en egen enkel bevattningsanordning. Du tar en petflaska och fyller den med vatten (helst regnvatten), sen sticker du den upp och ned i jorden precis intill växten.

Källor: Vår Trädgårdsbok av Christel Kvant och Inger Palmstierna, Odla.nu

 

Mer att läsa