Gå till innehållet

Årets greenwash­pris: L, LRF och LKAB

Jordens vänner har utannonserat sin årliga lista på nominerade till "Sveriges minst attraktiva miljöpris": Svenska Greenwashpriset. Ett politiskt parti, en jordbrukslobby och ett gruvbolag är de tre som kan vinna priset i år.

I 15 års tid har Jordens Vänner delat ut vad de kallar ”Sveriges minst attraktiva miljöpris”: Svenska Greenwashpriset. Det har genom åren gått till bland annat politiska partier, lobbykampanjer och företag. I fjol vann till exempel svenska regeringen eftersom de “trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en effektiv och ambitiös klimatpolitik”.

Målet med priset är att uppmärksamma falsk, grön marknadsföring som försöker framställa företag, myndigheter och andra samhällsaktörer i bättre dager än de förtjänar. Det senaste året har Konsumentverket i en ny rapport konstaterar att konsumenter vill agera hållbart men har svårt att förstå vad som egentligen är hållbart och grönt i uppsjön av marknadsföring och lobbying.

Gemensamt för alla tre finalister i år är att de trots invändningar från forskare och experter fortsätter hävda att deras verksamheter är hållbara, säger Leo Rudberg och Lovisa Johansson, ordförande i Jordens Vänner:
– Det är både att greenwasha, men också att underminera allmänhetens förtroende för forskning och objektiva fakta. Årets kandidater har inte bara gjort små felaktiga påståenden. Snarare har de genom att framställa enormt miljöskadliga verksamheter som lösningar på den pågående krisen, förvirrat hela samhällsdebatten om vår framtids allra viktigaste frågor.

Nomineringarna

Liberalernas partistyrelse ”nomineras för sina falska påståenden om att regeringen bedriver en effektiv klimatpolitik. Den nuvarande regeringen är den sämsta för klimatet i modern historia. Liberalerna bär skuld för samarbetet med organiserade klimatförnekare och skulle när som helst kunna avbryta detta miljövidriga styre. Istället för att ta sitt ansvar väljer partistyrelsen med miljöminister Pourmokhtari i spetsen att greenwasha regeringens katastrofala politik, som både misslyckas med att nå miljömål och respektera mänskliga rättigheter.”

LKAB “nomineras för sin kommunikation kring den nya gruvfyndigheten Per Geijer i Kiruna. Det statliga gruvbolaget påstår sig öppna en ny “grön” gruva – men hotar i själva verket både samers mänskliga rättigheter och en långsiktigt hållbar näring runt Kiruna. Gruvan är ett direkt hot mot två samebyar som idag nyttjar marken för renskötsel – en av Sveriges mest långsiktigt hållbara näringar. LKAB försöker dessutom aktivt dölja gruvans konsekvenser. Det är inte särskilt hållbart att svenska staten är beredda att offra den samiska lokalbefolkningens internationellt erkända rättigheter som urfolk för att få fortsätta med business as usual.”

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) “nomineras för att gång på gång proklamera vikten av öppna landskap och betade hagmarker för den biologiska mångfalden – samtidigt som de lobbar för ett avveckla det så kallade beteskravet, det vill säga kossors rätt att beta just hagmarker under sommarhalvåret. Samtidigt har LRF gått till storms mot de senaste uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, som för första gången tagit ett samlat grepp över både hälsa och miljö. De över 400 forskningsrapporter som ligger bakom rekommendationerna konstaterar att en högre andel vegetabilier är bäst för både hälsa och miljö. Detta kallar LRF för ett “folkhälsoexperiment” och passar då på att lyfta vikten av öppna landskap och betade hagmarker – igen. Vi undrar hur LRF vill ha det och tycker att det luktar greenwash långa vägar.”

Det är nu upp till allmänheten att rösta på de nominerade. Prisutdelningen sker på Bokmässan den 28 september.

Källa: Jordens vänner

Mer att läsa