Skogsindustrin stoppade förändring av FSC

Virke. Arkivfoto: Tartakizbica, CC BY-SA 3.0

Under skogsbrukscertifieringen FSC:s stora internationella möte nyligen blockerade skogsindustrin flera förslag på förbättrad hänsyn och transparens inom certifieringen.

När man köper pappers- eller träprodukter är dessa ofta märkta med etiketten Forest Stewardship Council (FSC). Detta ska innebära att produkterna kommer från ett hållbart skogsbruk som tar högre naturhänsyn. Men de flesta produkter är märkta med ”FSC Mix” där FSC-produkter blandas med råvara som inte spåras alls och exemplen på motsatsen är dessvärre många, både internationellt och i Sverige. Svenska FSC har knappt några naturorganisationer kvar eftersom en efter en lämnat certifieringen.

Inom FSC är medlemsorganisationerna uppdelade i tre kammare som alla ska ha lika mycket att säga till om; de sociala och ekonomiska kammarna, samt miljökammaren. I den sociala kammaren sitter i svenska FSC exempelvis fackorganisationer, Svenska Samernas Riksförbund och Svenskt friluftsliv. I den ekonomiska kammaren sitter företag som antingen jobbar i skogen eller handlar med produkter från skogen.

När FSC nyligen hade ett stort internationella möte nyligen hade det lagts fram flera förslag på hur organisationen skulle förbättras och 33 naturorganisationer undertecknade en kravlista på vad som behöver göras för att FSC ska återfå naturorganisationernas förtroendet. Men på mötet var det istället skogsindustrin som fick igenom flera hårt kritiserade förändringar.

Kritiserade avverkningar får grönt ljus

Den granskande miljöorganisationen Earthsight rapporterar om ett av förslagen som gällde att tillåta FSC-ceritifieringar av enorma ytor plantager som skapats mellan 1994 och 2020. Flera naturorganisationer kallade det för en avgörande regel att dessa skogar inte tillåts inom FSC, men pappersindustrin lobbade hårt för att de skulle godkännas.

– Många av dessa skogar har avverkats illegalt och involverar övergrepp mot urfolk, framför allt i Malaysia och Indonesien, skriver Earthsight.

På mötet röstades dock den nya regeln igenom med bred majoritet.

Gemma Tillack, Rainforest Action Network, kallar den nya regeln för en ”massiv risk att förstöra FSC:s rykte”:
– Regeln kan innebära en greenwashing av skogsförstörande företag på en nivå som inte har förekommit på flera årtionden. Det innebär också att FSC:s standard inte är i fas med de mer ambitiösa värden som företagen fastställt i sina frivilliga strategier och i den offentliga politiken i viktiga tropiska regnskogsregioner.

Förespråkarna för regeln menar dock att den kommer få många fördelar eftersom företag måste återskapa lika stora ytor skogar som de avverkat mellan 1994 och 2020 som kompensation.

Tre andra försämringar röstades igenom

På mötet beslutades även om ytterligare tre ändringar som enligt Earthsight försämrar FSC ytterligare. Ett förslag om att genomföra en genomgång av hela organisationen för att se till att FSC hålls ansvariga för sina beslut röstades igenom av miljö- och sociala kammaren, men den ekonomiska kammaren lämnade in ett veto och stoppade förslaget.

Ett annat förslag gällde krav på spårbarhet så att inte FSC-märkta produkter blandas med ocertifierade. Även detta röstades ner av den ekonomiska kammaren.

Ett tredje förslag gällde att företag som marknadsför sina produkter med FSC ”chain of custody”-certifiering ska tvingas använda sig av FSC-certifierade produkter. Men även detta stoppades av den ekonomiska kammaren. Det blir därmed fortsatt möjligt för företag att beskriva sig som FSC-certifierade utan att det kontrolleras att deras produkterna kommer från FSC-märkt skogsbruk.

– Tiden har gått ut för FSC. Det är upp till de få kvarvarande medlemmarna, bland dem det mycket inflytelserika WWF, progressiva trävaruhandlare och FSC:s egen styrelse, att tvinga fram en förändring eller hota med att lämna organisationen så att de inte själva blir delaktiga i FSC:s misslyckanden, skriver Earthsight.

LÄS ÄVEN:
Ännu en naturorganisation har lämnat FSC
FSC-certifierat bolag avverkar fjällnära skog med höga naturvärden
33 organisationer: ”FSC fungerar inte – reform krävs”
• FSC-certifierat palmoljeföretag avslöjat med att bränna regnskog
Hårda anklagelser mot Ikeas miljötänk i ny rapport
Nya regler för skogscertifieringar – mer än bra på pappret?

Källor: Earthsight, Mongabay och Rainforest Action Network