Gå till innehållet

Svenska bankers “hållbarhetsfonder” bidrar till skövling av Amazonas

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

Sveriges största banker investerar miljarder i företag som skövlar regnskog i Amazonas och kränker mänskliga rättigheter. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection Sverige.

– Sedan vi granskade de svenska bankernas kopplingar till skövlingen av Amazonas för ett år sedan har de tagit viktiga steg framåt. Men det är långt ifrån tillräckligt. Svenska fondsparare måste kunna känna sig trygga med att deras pengar inte bidrar till att skövla Amazonas, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Naturskyddsföreningen påminner om att det enligt forskning finns en allt högre risk att Amazonas omvandlas till savann.

– Om det sker innebär det en fullskalig katastrof för klimatet, den biologiska mångfalden och de urfolk som är beroende av Amazonas för sin överlevnad. Därför är det mycket allvarligt att svenska fondsparares pengar investeras i företag som bidrar till skövlingen av Amazonas. Bankerna måste ta sitt ansvar som ägare och ställa betydligt skarpare krav på företagen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Nordea överlägset värst

Rapporten visar att Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia investerar och lånar ut pengar till företag som producerar, använder eller säljer kött och soja. Därmed finns en hög risk att bankernas kunder bidrar till avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien.

Bild från rapporten “Forests on Fire“.

Nordea är överlägset värst och står ungefär för lika stora investeringar i högriskbolagen som de andra undersökta bankerna tillsammans. Katarina Hammar, chef för ansvarsfulla investeringar på banken, kommenterar uppgifterna så här till Dagens Nyheter:

– Nordea har investeringar i endast ett fåtal av företagen som nämns i rapporten, men sett till volym blir det högst. Det är viktigt att känna till att det inte handlar om direkta investeringar i Amazonas.

Hållbarhetsfonder som skövlar regnskog

Sammanlagt har bankerna finansiella kopplingar till 27 av 61 granskade högriskföretag och har gjort investeringar på över 9 miljarder kronor i dem. Flera av dessa företag hittades i vad som utmålades som “hållbarhetsfonder” hos Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank.

Dessutom framkommer i rapporten att bankerna inte tar upp djurskyddsfrågor med bolagen och att de exempelvis saknar riktlinjer som förhindrar långa, plågsamma transporter av köttdjur.

– Djurskyddsfrågor är generellt en blind fläck hos bankerna, trots att deras kunder värderar frågorna högt. När det gäller djuren som föds upp i Amazonas så fraktas de långt och under plågsamma förhållanden innan slakten. Här måste bankerna ta sitt ansvar och tydligt ställa djurskyddskrav värda namnet, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Källor: Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Fair Finance Guide

Mer att läsa