Gå till innehållet

Allvarligt läge för världens migrerande arter

En ny rapport från FN visar att utvecklingen är oroande för de många av världens djurarter som migrerar över stora ytor.

Varje år migrerar flera miljarder djur över jordklotet i luften, på land och i haven. Vissa förflyttar sig tusentals kilometer mellan olika kontinenter och passerar en lång rad länder och naturområden på vägen. Men det har börjat komma allt fler rapporter om att dessa arter har det svårt. Forskare har kommit fram till att dessa arter får det allt svårare och att fördelarna med att flytta långt börjar utraderas. Tidigare studier har också visat flyttfåglar hör till de värst drabbade av klimat­förändringarna och det har konstaterats vilka som är huvudanledningarna till att flyttfåglar minskar i antal.

Sammanfattar forskning om djur som migrerar

Den nya FN-rapporten från Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) är den första i sitt slag och sammanfattar aktuell forskning om 1 189 av världens migrerande djurarter. Resultatet visar på “chockerande” förluster och ökade risker för global utrotning. I rapporten framkommer bland annat följande:

  • 44 procent av de undersökta arterna minskar i antal
  • 22 procent hotas av utrotning.
  • 97 procent av de listade fiskarna hotas av utrotning
  • Risken för utrotning ökar för migrerande arter globalt
  • 51 procent för de platser som pekas ut som nyckelområden för biologisk mångfald och migrerande djur har ingen skyddsstatus och 58 procent drabbas av “ohållbara nivåer av mänskligt tryck”

De två största hoten mot alla flyttande arter är just överexploatering och förlust av livsmiljöer på grund av mänsklig aktivitet. Inte mindre än tre av fyra CMS-listade arter påverkas av förlust, försämring och fragmentering av livsmiljöer. Även klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter har djupgående inverkan på flyttande arter.

“Vi har inte råd att vänta”

Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram, kommenterar rapporten så här:

– Dagens rapport visar tydligt att ohållbar mänsklig verksamhet äventyrar framtiden för flyttande arter – varelser som inte bara fungerar som indikatorer på miljöförändringar utan spelar en viktig roll för att upprätthålla funktionen och motståndskraften hos vår planets komplexa ekosystem. Världssamfundet har nu möjlighet att omsätta den senaste forskningen om de påfrestningar som flyttande arter utsätts för i konkreta bevarandeåtgärder. Med tanke på den prekära situationen för många av dessa djur har vi inte råd att vänta, och vi måste arbeta tillsammans för att rekommendationerna ska bli verklighet.

Om det kräver mer motivering än så för att rädda dessa migrerande arter, påpekar CMS även att de är väldigt viktiga för världens ekosystem genom att bland annat pollinera växter, förflytta näring mellan områden, äta “skadedjur” och att de dessutom hjälper till att lagra stora mängder kol.

Källa: UN CMS och rapporten

Mer att läsa