Gå till innehållet

Allt tätare skogar – allt mindre blåbär, lingon och ljung

Allt tätare granskogar kan även leda till ökade betesskador på träd i produktionsskogar.

En ny avhandling från SLU har undersökt hur olika skogar påverkar tillväxten av blåbär, lingon och ljung. Dessa tre arter dominerar ofta undervegetationen i de nordliga skogarna i Europa och spelar en avgörande roll i skogsekosystemen. De påverkar kolcykeln, levererar ekosystemtjänster och utgör en viktig födoresurs för olika vilda djur, såsom tjäder, brunbjörn och klövdjur. Det finns även studier som visar att när det är gott om blåbär och lingon så väljer klövvilt hellre bärbuskar än att äta på trädplantor. Därmed minskar skadorna på träd i produktionsskogen.

Under de senaste årtiondena har trädskiktet förändrats på grund av skogsbruket. I takt med att granskogarna blir allt mer utbredda, tätare och mörkare har mängden blåbär, lingon och ljung minskat kraftigt. Med andra ord kan det finnas en koppling mellan hur markägare planterar träd och hur mycket betesskador som skogsnäringen drabbas av. I brist på bärbuskar väljer klövdjuren gärna att beta trädplantor.

SLU skriver att Lauras Juvany Canovas resultat visar att “skogsägares beslut om skogsskötsel har en stark inverkan på födotillgången för älgar och hjortar”.

Hård älgdebatt mellan jägare och skogsägare i höst

Under hösten har både Skogsstyrelsen och företrädare för skogsindustrin gått ut med att jakten på klövdjur bör öka för att betesskadorna ska minska. Detta budskap har i sin tur fått skarp kritik från landets jägarföreningar, som bland annat formulerade sig så här i en gemensam debattartikel:

– Lågvattenmärket i denna debatt är – hittills – att halverade viltstammar skulle vara viktigt för att lösa klimatproblematiken. Utan något som helst faktastöd pekas viltet ut som syndabock.

Jägarförbunden undrar också varför “tongivande markägarrepresentanter blundar för de vetenskapligt granskade artiklar som slår fast att skogsbruksmetoder och skogsskötsel har långt mycket större effekt på betesskadorna än antalet älgar”.

Läs även

Älgars favoritmat minskar
Skogsbruket har drabbat blåbär och älgar
• Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen
• Allt färre blåbär i Sverige – stör hela näringskedjan
• Skogsbruket har drabbat blåbär och älgar

Källa: SLU och Disputationen

Mer att läsa