Gå till innehållet

Älgars favoritmat minskar

Älgar är noga med sitt näringstag och har tydlig favoritföda. Dessvärre går det inte så bra för dessa växter i Sverige.

Sökandet efter mat är en av de starkaste drivkrafterna när det gäller djurs förflyttningar. Det kan handla om födosökande i närområdet, men också storskalig migration för att hitta lämplig mat. Växtätare har under sommarhalvåret en mängd växtarter att välja mellan, men de förflyttar sig även under den här säsongen för att hitta sin favoritföda.

Nya forskningsresultat från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att älgar helst väljer växter så att de får en väl avvägd balans mellan protein och kolhydrater. Det finns naturligt i videväxter, exempelvis sälg, och det är också älgarnas favoritföda. Om inte det finns videväxter i närheten äter de gärna tall i kombination med blåbärs- och lingonris. Även det ger ett lämpligt näringsinnehåll.

– Kombinationen tall och bärris är en bättre balanserad kost för älgen än att bara äta tall eller bärris. Men finns det tillgång till videväxter så väljer älgen antagligen hellre dessa, säger Robert Spitzer, postdoktor vid SLU.

Han tillägger att för att hjälpa älgen så kan man försöka gynna videväxter och bärris. Det behövs inte minst när det visat sig att det blir allt mindre blåbär i de svenska skogarna. Blåbärsrisen har halverat sin utbredning i södra Sverige sedan 1950-talet. Det beror enligt forskare vid SLU dels på klimatförändringar, men också på att det svenska skogslandskapet domineras allt mer av täta, uppodlade granskogar. Det gäller även sälg, som tillsammans med andra lövträd minskat i Sveriges skogar de senaste årtiondena.

Läs även

Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen
Allt färre blåbär i Sverige – stör hela näringskedjan
Skogsbruket har drabbat blåbär och älgar

Källor: SLU och Functional Ecology

Mer att läsa