Gå till innehållet

Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen

Asplöv. Foto: MoralistEget arbete, Public Domain, Länk

Skogsstyrelsen har konstaterat att i 60 procent av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det leder till att den biologiska mångfalden i skogen minskar och att risken för betesskador på tall ökar. Ett bete som kostar skogsindustrin miljarder varje år.

– Det här är den första uppföljning som gjorts efter de nya målen och den visar tydligt att det krävs kraftfulla åtgärder. De här trädslagen behöver öka i skogslandskapet, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Under de senaste årtiondena har mängden rönn, asp, sälg, ek (RASE) minskat i de svenska skogarna. Dessa trädslag behövs inte bara för den biologiska mångfalden i skogen. De tillhör också många djurs favoritföda och betas hårt av älg och andra hjortdjur. Det medför att de har svårt att utvecklas till stora träd, men å andra sidan minskar det deras bete på unga tallar. Älgar äter tallplantor för miljardbelopp varje år. Det är ungefär samma kostnad som sommarens omfattande skogsbränder.

LÄS ÄVEN: • Älgar har svårt att hitta mat, Skogsstyrelsen vill öka avskjutningen kraftigt

Viltbetet har också lett till att allt fler skogsägare planterar gran istället för tallar, även på mager jord där det inte är lämpligt. Granar är också känsligare för torka och stormskador än tall, två fenomen som beräknas öka i takt med den globala uppvärmningen. Även granbarkborren gynnas av ett varmare klimat. Speciellt illa kan det bli för granskogar om det blir flera varma och torra somrar i rad.

– Mot denna bakgrund kan man fundera över hur en skogsägare i Götaland bör tänka när det gäller trädslagsfördelningen i den skog som nu föryngras och röjs. Skogen som danas ska helst fortfarande må bra om 60–70 år när klimatet är varmare, skrev Skogsstyrelsen i broschyren “Skogen i ett varmare klimat” för fyra år sedan.

LÄS ÄVEN: • Blandskogar ger bättre tillväxt, biologisk mångfald och rikare friluftsliv

Det behövs mer lövträd
För att råda bot på problemen med viltbete har nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen presenterat nya gemensamma mål, som egentligen varit kända länge – det måste planteras mer rönn, asp, sälg och ek. Minst tio vuxna träd av rönn, asp, sälg eller ek per hektar där de förekommer naturligt i den äldre skogen. I dagsläget missar 60 procent av älgförvaltningsområdena målen med lövträd.

De nya målen ska i fortsättningen följas upp årligen av Naturvårdsverket med start 2019.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa