Gå till innehållet

Alla nominerade till WWFs Årets miljöhjälte

Världsnaturfonden WWF har valt ut sammanlagt åtta personer eller organisationer som nominerade i tre kategorier; Biologisk mångfald, Ekologiska fotavtryck/klimat och Årets Unga Miljöhjälte. Vinnarna tillkännages fredag 23 oktober.

Här följer alla de nominerade i varje kategori tillsammans med Världsnaturfondens motiveringar.

Årets miljöhjälte: Biologisk mångfald

Anders Wirdheim
Motivering: “En sann folkbildare som sprider information om sitt stora livsintresse, fåglar och fågelskydd, på ett pedagogiskt och klart sätt. Efter att ha varit redaktör för Vår fågelvärld har Anders fortsatt med en fågelpodd, exkursioner, utbildningar och debattartiklar. Anders har också varit redaktör för Fågelåret och drivande kraft i den framgångsrika kampanjen Vinterfåglar inpå knuten.”

Moa Pettersson
Motivering: “Med smittande glädje och kompetent entusiasm delar biologen Moa Pettersson med sig av sina omfattande kunskaper i biologisk mångfald på ett frikostigt och inspirerande sätt. Hon är bland annat talesperson för Sveriges gemensamma hyllning till vår artrika natur på Biologiska mångfaldens dag och i de ansedda, populärvetenskapliga tidskrifterna Yrfän och Vilda växter. Moa är biolog, sitter i Naturarvets styrelse och arbetar på Länsstyrelsen i Halland.”

Floraväktarna
Motivering: “Ett nationellt nätverk med hundratals ideellt arbetande personer som med beundransvärd uthållighet ordnar kurser och exkursioner runt om i Sverige för att sprida kunskapen om hotade växter. Sammanställningar av Floraväktarnas inventeringsarbete för kärlväxter är ett viktigt underlag för rödlistan i Sverige. Svenska Botaniska Föreningen samordnar Floraväkteriet på nationell nivå och de regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen. Arbetet startade 1987.”

Tidigare års vinnare: Pella Thiel (2019), Angarngruppen (2018).

Årets miljöhjälte: Ekologiska fotavtryck/klimat

Therese Zätterqvist
Motivering: “En influencer som går före och inspirerar sin stora skara främst yngre följare att agera för och leva ett mer hållbart liv. Hon gör vardagen kul och ger bra miljövänliga tips inte minst runt mat. I dagsläget har Therese Zätterqvist över 21 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal och över 15 000 följare på Instagram.”

Elin Röös
Motivering: ”Elin Röös har ett starkt engagemang för ett mer hållbart livsmedelssystem. Hon har gått långt utanför vad som krävs av en forskare för att driva frågan om matens miljöpåverkan, och är en mästare på att formulera sig så att alla förstår. Elins barndomsdröm var att bli bonde och hon brinner för att sprida budskapet om hur maten kan påverka vår planet – oavsett om det sker via en TV-intervju eller en forskningsrapport.”

Våra barns klimat (tidigare Föräldravrålet)
“Ett nätverk som driver klimatfrågan för våra barn på ett imponerande vis. De är aktiva i debatter och driver kampanjer för ett större och starkare fokus på den viktiga klimatfrågan, inte minst för barnens framtid. Nätverket vill att politikerna ska sätta klimatet främst, göra det lätt att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland för klimat och hållbarhet.”

Tidigare års vinnare: Magnus Carlson (2019), Pär Holmgren (2018).

Årets Unga Miljöhjälte

Gustaf Zachrisson
Motivering: “Gustaf Zachrissons vill att unga ska tas på allvar och ges inflytande i den politiska processen. Missionen är att sätta fokus på vår oersättliga biologiska mångfald och hans driv och engagemang är imponerande. I januari 2020 arrangerade han en workshop tillsammans med Naturvårdsverket för att samla svenska ungdomars åsikter inför förhandlingarna i FN-konventionen om biologisk mångfald. Efter det grundade han det svenska ungdomsnätverket för biologisk mångfald som aktivt arbetar för hållbarhet.”

Fältbiologerna
Motivering: “Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 och 25 år att uppleva, skydda och kämpa för miljön och naturen. Det är också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. Fältbiologerna driver en rad aktiviteter i hela Sverige kring biologisk mångfald och klimat. Organisationen är inte rädd för att sticka ut hakan och utmana i viktiga hållbarhetsfrågor.”

Tidigare års vinnare: Greta Thunberg (2019), Luca Berardi (2018).

Källa: WWF

Mer att läsa