Gå till innehållet

167 norska forskare: Kartlägg och skydda naturskogarna

Vill undvika oåterkallelig förlust av naturvärden.

167 forskare i Norge, däribland flera nationellt ledande forskare inom skogsbruk och ekologi, har skrivit under ett upprop som uppmanar den norska regeringen att registrera och kartlägga de sista naturskogarna innan 2026. Bakgrunden är att det fortfarande sker “betydande årliga avverkningar i naturskogar” som kan leda till “oåterkallelig förlust av naturvärden”.

Precis som i Sverige har det framförts hård kritik mot att naturskogar avverkas i Norge, både från forskarsamhället och naturvårdsorganisationer. Med bättre kunskapsunderlag skulle dessa risker minskas.

– Ett långsiktigt mål är att säkerställa att alla naturskogar inventeras. För att kartlägga naturvärdena krävs fältbesök av en inventerare med relevant skogsekologisk kompetens och erfarenhet. För att inventeringen skall kunna ligga till grund för en gemensam verklighetsuppfattning hos intressenter med olika ståndpunkter i debatten om förvaltningen av de norska skogarna, bör arbetet utföras av sektorsneutrala inventerare utan bindningar till miljöskyddsorganisationer eller skogsindustrin, skriver forskarna.

Resultaten av kartläggningen bör göras tillgängliga för allmänheten, anser forskarna.

Källa: NMBU

Mer att läsa