Gå till innehållet

100-årig studie visar hur havsuttrar gynnar kustområden

Tack vare havsuttrarna har många andra arter fått bättre livsmiljöer.

Det är forskare från Monterey Bay Aquarium som gått igenom hur skogarna av undervattensväxten kelp förändrats i Kalifornien från 1910 till 2016. Dessa kelpskogar är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden genom att vara “barnkammare” åt många marina djur, de förhindrar också erosion och lagrar stora mängder kol.

Uttrar starkaste faktorn för kelpskogar

I studien kunde forskarna se dramatiska regionala förändringar i kelpskogarna under dessa 100 år. 1910 hade havsuttern nästan utrotats ur USA på grund av intensiv jakt, men den fanns kvar med en liten population i centrala Kalifornien. Det var också där som kelpskogarna mådde som bäst. När havsuttrarna började öka i antal återhämtade sig också undervattensskogarna.

– Vår studie visade att kelpskogarna är mer omfattande och motståndskraftiga mot klimatförändringar i områden där havsuttrar spridit sig längs Kaliforniens kustlinje under det senaste århundradet. Där havsuttrar saknas har kelpskogarna minskat dramatiskt. Faktum är att vi fann att populationsdensiteten för havsutter var den starkaste faktorn för förändringar i kelpens krontäckning under denna hundraårsperiod, säger huvudförfattaren Teri Nicholson, Senior Research Biologist vid Monterey Bay Aquarium Sea Otter Program.

Nytt, växande hot

I hela landet har kelpskogarna minskat med 6 procent från 1910 till 2016, men lokalt var det betydande förändringar. I de norra och södra regionerna minskade kelptäcket med 63 respektive 52 procent. Längs den centrala kusten, där havsuttern var som mest livskraftig, ökade kelpskogarna med ungefär 56 procent.

Även om havsuttrar hade den största påverkan på kelpskogarna så har ett nytt hot dykt upp.

– Idag är extrem värme i havet intensiv och ihållande. Med början för ett decennium sedan påverkar detta hot nu mer än hälften av havsytan. Detta är ett stort problem för kelpskogar eftersom kronisk temperaturstress undergräver kelpens tillväxt och hälsa. Ekosystem är komplexa, och för att de ska ha en chans att överleva dessa extrema förändringar behöver de alla sina beståndsdelar. Havsuttrar har naturligtvis en enorm betydelse för Stilla havets kelpskogar. Historiska studier som denna är en viktig demonstration av denna dynamik på lång sikt, säger Kyle Van Houtan, forskare vid Duke University och huvudförfattare till studien.

Anledningen till att havsuttrarna gynnar kelpskogarna är för att de äter sjöborrar och andra ryggradslösa djur som i sin tur äter tång. På så sätt bidrar havsuttrarna till att bevara och återställa tångskogar och dessa binder stora mängder kol. En tidigare studie kom fram till att bara genom att skydda och återetablera havsuttrar kan man underlätta lagringen av 5,2 miljoner ton kol per år.

Läs mer om havsuttrar

Havsuttrar kan bli ungefär 1,5 meter långa och har en oerhört tät päls. På varje kvadratcentimeter finns lika mycket hår som en människa i snitt har på huvudet och mellan varje hårstrå finns små isolerande luftbubblor.

För det mesta äter havsuttern musslor, snäckor och sjöborrar, men den kan också äta fisk och har förmågan att kunna dricka saltvatten. Normalt sett spenderar de en timme på morgonen med att dyka efter föda och spenderar sedan mycket tid med att vila. Då lägger de sig på rygg och håller varandra i tassarna så att de bildar små flytande kolonier av sovande uttrar. En vilande koloni kan bestå av 10-100 individer, men det har upptäckts kolonier med upp till 200 tasshållande havsuttrar.

Källor: PLOS och Monterey Bay Aquarium

Mer att läsa